Ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2020-υποχρεώσεις Στρατιωτικών (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕΣ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζεται ότι αναρτήθηκαν ή πρόκειται να αναρτηθούν τις προσεχείς ημέρες, στις αντίστοιχες εφαρμογές των σελίδων των Γενικών Επιτελείων, για ενημέρωση και χρήση, οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2020, όπου θα αναγράφονται τα εισοδήματα που έλαβε το στρατιωτικό προσωπικό κατά το έτος 2019.

Υπενθυμίζεται ότι για τις καταβληθείσες αποδοχές προηγουμένων ετών θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για το αντίστοιχο έτος αναφοράς.

Γνωρίζεται επίσης ότι:

τα δεδομένα των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών πρόκειται να αναρτηθούν, εντός των προσεχών ημερών, από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων (ΑΑΔΕ) στην ηλεκτρονική σελίδα της (www.aade.gr) στην υποενότητα Πολίτες/Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και

τα μηνιαία φύλλα μισθοδοσίας εμφαίνονται επίσης στη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.winfin.gr) στην ενότητα e-Υπηρεσίες - Μισθοδοσία Δημοσίου -Εφαρμογή Ενιαίας Αρχής Πληρωμών ΕΑΠ - Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσω ΕΑΠ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια