Ποιοι ΕΜΘ Ανθυπασπιστές Ο-Σ Σ.Ξ. προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΦΕΚ)

Ποιοι ΕΜΘ Ανθυπασπιστές Ο-Σ Σ.Ξ. προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΦΕΚ)


Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 257/10.03.2020:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 4-3-2020 «Κύρωση και Προαγωγές Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 445/1974 και με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, του ν.δ. 445/1974, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων έτους 2019, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς αριθμ. 3 (ΣΠΣΞ 3):

ΕΤΟΣ 2019

α. Προακτέων Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών:...

2. Προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 23, του άρθρου 10 του ν. 4609/2019, οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:

α. Από 3-5-2019:...

Διαβάστε απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ:
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια