Υπεύθυνες Δηλώσεις Τόπου – Δήμου Προτίμησης Στελεχών ΣΞ Έτους 2020


Κοινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες το έγγραφο με ταυτότητα: Φ.411.5_10_1433468_Σ.27_11 ΦΕΒ 2020_ΓΕΣ_ΔΒ΄Κ_ΓΡΑΜ. ΣΥΜΒ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, το οποίο αφορά στην τροποποίηση του τόπου προτίμησης των στελεχών κατά διαδικασία Δηλώσεων Τόπων – Δήμων Προτίμησης Στελεχών, σύμφωνα με το οποίο ισχύουν τα εξής:

α. Μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος δικαιολογείται μόνο μία αλλαγή τόπου προτίμησης.

β. Αλλαγή του τόπου προτίμησης επιτρέπεται μόνο για λόγους οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων της περίπτωσης ιε` του άρθρου 1 του Ν. 3883/2010.

Η αλλαγή του τόπου προτίμησης λαμβάνεται υπόψη για τις τακτικές μεταθέσεις του αμέσως επόμενου της δήλωσης ημερολογιακού έτους.

Επίσης, έχει μεταφορτωθεί ο σχετικός νόμος.


ΠΗΓΗ: armylib.gr

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Καλοτάξιδη η νέα ιστοσελίδα αλλά σε κάθε ανάρτηση να αναγράφεται και η ημερομηνία και όχι μόνο η ώρα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή