Δείτε έγγραφο Παναγιωτόπουλου για το ΒΟΕΑ τέκνων Στρατιωτικών Σ.Ξ.Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας με θέμα «ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ (ΒΟΕΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ», σας γνωρίζω, τα ακόλουθα:

Κατά το έτος 2019 χορηγήθηκαν σε 2.202 τέκνα μετοχομερισματούχων ΒΟΕΑ, που αφορούν στις αιτήσεις από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο 2019, καταβάλλοντας το ποσό των 22.663.967,98 €, ενώ η συνολική δαπάνη για όλες τις αιτήσεις έτους 2019, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 31.000.000 €.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τέκνα με ηλικία 18 έως και 22 ετών, ανέρχονται σε 16.813 και με την παραδοχή ότι σε ποσοστό 50% σπουδάζουν, το κόστος ικανοποίησης των εν λόγω αιτημάτων, με μέσο όρο Βοηθήματος τα 9.000€ θα ανέλθει στα 75.000.000 €.

Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία, από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), τυχόν αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, για τη χορήγηση των ΒΟΕΑ κατά την είσοδο των δικαιούχων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, θα είχε ως αποτέλεσμα το ΜΤΣ να κληθεί να ικανοποιήσει, για περίοδο τουλάχιστον επτά (7) ετών, πολλαπλάσιο αριθμό αιτήσεων, καθόσον η ηλικία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κυμαίνεται από 18 έως τα 22 έτη, ενώ παράλληλα τα έσοδα του Ταμείου θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Ως εκ τούτου το ΜΤΣ στην παρούσα περίοδο δεν δύναται να ικανοποιήσει ένα τέτοιο αίτημα.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια