Συνταξιοδοτικό Στρατιωτικών: Να μειωθεί το κόστος εξαγοράς της τριετίας του Ν.3865/2010 (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η ΠΟΜΕΝΣ απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ-ΥΠΕΚΑ-ΥΦΕΘΑ με το οποίο προτείνει την τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4387/2016 έτσι ώστε η τριετία του άρθρου 22 §4 του Ν.3865/2010 να εξαιρεθεί και να εξαγοράζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η πενταετία υπηρεσίας σε μονάδες εκστρατείας (μάχιμη πενταετία).

Παρακαλεί επίσης για την εξέταση του εν λόγω ζητήματος, το οποίο θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην δημιουργία προϋποθέσεων για πλήρη συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τα στελέχη των Ε.Δ, με οικονομικά ρεαλιστικές απαιτήσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια