ΕΦΚΑ προς Στρατιωτικούς: Ξεχάστε τα πέντε (5) διπλά συντάξιμα χρόνια (ΕΓΓΡΑΦΑ)


Όπως ενημερώνει η ΠΟΕΣ:

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), στον οποίο (δυστυχώς) υπάγονται και οι Έλληνες Στρατιωτικοί, με έγγραφό του γνωρίζει ότι:

α. Για τη συμπλήρωση συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας από έτη 40-00-00 μπορούν να ληφθούν υπόψη (υπό τον όρο της καταβολής της προβλεπόμενης εισφοράς): α) χρόνος στο διπλάσιο από έτη 05-00-00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ΠΔ 169/2007 και β) χρόνος από έτη 03-00-00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ 22 παρ. 4 του Ν.3865/2010.

β. Ο χρόνος στο διπλάσιο από έτη 05-00-00 (πέραν του αναφερομένου ανωτέρω) που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθ. 11 παρ.1 του Ν.4609/2019 δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 22 παρ.2 του Ν.3865/2010 «Ο επανακαθορισμός των μονάδων και υπηρεσιών που αναφέρονται στις παραγράφου 5 και 6 του παρόντος άρθρου, στις οποίες λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που διανύθηκε σε αυτές, γίνεται με ειδικό νόμο, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 73 του Συντάγματος» και ο ανωτέρω Ν.4609/2019 δεν αποτελεί ειδικό Νόμο.

Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΕΦΚΑ:


Από την ως άνω απάντηση του Ε.Φ.Κ.Α. σαφώς διακρίνεται μια αρνητική στάση της οικείας Υπηρεσίας προς διευθέτηση της εκκρεμότητας εφαρμογής των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας (Ν.4609/2019), εφευρίσκοντας νομοτυπικό κώλυμα, για το οποίο ουδόλως ευθύνονται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, παρά μόνο ο ίδιος ο νομοθέτης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΠΟΕΣ απέστειλε το παρακάτω έγγραφο (κοινοποιώντας και το σχετικό έγγραφο του ΕΦΚΑ), προς ΥΠΟΙΚ-ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ-ΥΠΕΚΥ με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, ζητώντας να δοθεί λύση στο θέμα:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια