Νέο ΠΔ: Καθορισμός Ειδικοτήτων-Eξειδικεύσεων Σώματος Πληρωμάτων ΠΝ (εκτός ΣΜΥΝ) – Δείτε το ΦΕΚ

Νέο ΠΔ: Καθορισμός Ειδικοτήτων-Eξειδικεύσεων Σώματος Πληρωμάτων ΠΝ (εκτός ΣΜΥΝ) – Δείτε το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 79/04.06.2024 το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 27/2024 που αφορά στην Τροποποίηση του π.δ. 18/2011 «Καθορισμός Ειδικοτήτων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού» (Α' 44) και του π.δ. 9/2013 «Καθορισμός Εξειδικεύσεων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού» (Α' 31)

Ειδικότερα:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 2 π.δ. 18/2011


Στο άρθρο 2 του π.δ. 18/2011 (Α' 44) προστίθενται έντεκα (11) νέες ειδικότητες και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Ειδικότητες Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών προελεύσεως εκτός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Οι ειδικότητες των Ανθυπασπιστών και των Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που δεν προέρχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) είναι οι εξής:

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ/ΥΠ)
2. ΕΣΧΑΡΕΑΣ (ΕΣΧ)
3. ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΜΟΥΣ)
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΔΙΑΧ)
5. ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ (ΑΡΜ)
6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΕ)
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ (Τ/ΟΠΛ)
8. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΗΛ)
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΜΗΧ)
10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΗΝ)
11. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΗΝ/ΥΔ)
12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (Τ/ΣΥΝ)
13. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ (ΣΧΕΔ)
14. ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Β/ΑΚΤ)
15. ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ (Β/ΡΑΔ)
16. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Β/ΝΟΣ)
17. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (Β/ΦΑΡ)
18. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Β/ΕΡΓ)
19. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΕΡΓΘ)
20. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΛΟΓΘ)
21. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΦΥΣΘ)
22. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ (ΒΡΕΦ)
23. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΟΙΝ)
24. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΙΜ)
25. ΔΥΤΗΣ (ΔΥΤ)
26. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Τ/ΑΦ)
27. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (Τ/ΗΛΕ)
28. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (Τ/ΤΗΛ-ΗΝ)
29. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ (Τ/ΕΛΜΗ)
30. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ΑΝ/ΠΦ/ΣΕ)
31. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΝ/ΣΕ)
32. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΑΝ/ΣΔΙ)
33. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (Μ/ΡΩΣ-ΑΝ/ΣΔΙ)
34. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (Μ/ΤΡΚ-ΑΝ/ΣΔΙ)
35. ΦΡΟΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΝΕ)
36. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ (ΠΥΡ)».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 2 π.δ. 9/2013


Στο άρθρο 2 του π.δ. 9/2013 (Α' 31) προστίθενται έντεκα (11) νέες ειδικότητες και οι αντίστοιχες εξειδικεύσεις και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Εξειδικεύσεις Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών προελεύσεως εκτός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Οι εξειδικεύσεις των Ανθυπασπιστών και των Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που δεν προέρχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) είναι οι εξής:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

1.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ/ΥΠ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΓΡΑΜ)

2.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΒΙΒΛ)

3.

ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ (ΘΑΛ)

4.

ΡΑΦΤΗΣ (ΡΑΦ)

5.

ΚΟΥΡΕΑΣ (ΚΟΥΡ)

6.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σ/ΕΞΧ)

7.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Τ/ΤΡΟΦ)

8.

ΕΣΧΑΡΕΑΣ (ΕΣΧ)

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

9.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΜΟΥΣ)

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

10.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ΔΙΑΧ)

ΥΛΙΚΟΥ (ΥΛ)

11.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓ)

12.

ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΥΛ)

13.

ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ (ΑΡΜ)

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

14.

ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ (ΦΑΡ)

15.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΣ (ΧΑΡΤ)

16.

ΥΔΡΟΓΡΑΦΟΣ (ΥΔΡ)

17.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΕ)

ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ (ΡΕ)

18.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΣ)

19.

ΣΗΜΑΤΩΡΟΣ (ΣΗΜ)

20.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΣ (ΧΑΡΤ)

21.

ΥΔΡΟΓΡΑΦΟΣ (ΥΔΡ)

22.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ (Π/Λ/ΚΥΑΜ)

23.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ (Τ/ΟΠΛ)

ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ (ΠΒ)

24.

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ (ΠΜ)

25.

ΝΑΡΚΩΝ (Ν)

26.

ΤΟΡΠΙΛΩΝ (Τ)

27.

ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΗΟ/ΟΟ)

28.

ΟΠΛΟΥΡΓΟΣ (ΟΠΛΓ)

29.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΗΛ)

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

30.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΜΗΧ)

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

31.

ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ (ΜΕΚ)

32.

ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΟΧ)

33.

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΨΥΚΤ)

34.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ/ΗΝ)

ΑΝΘΥΠΟΒΡΥΧΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΑΥ)

35.

ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΣ)

36.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΒΟΛΗΣ (ΔΒ)

37.

ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΡΕ)

38.

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ (ΣΝ)

39.

ΥΦΑΛΩΝ ΟΠΛΩΝ (ΥΟ)

40.

ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΗΟ/ΟΟ)

41.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

42.

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ/ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΟΣ (ΕΛ/ΛΕΒ)

43.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ (ΣΥΓΚ)

44.

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ (ΣΙΔ)

45.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ (ΜΗΧΝ)

46.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ (ΣΩΛ)

47.

ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ (ΤΟΡΝ)

48.

ΧΥΤΗΣ (ΧΥΤ)

49.

ΛΕΜΒΟΥΡΓΟΣ (ΛΕΜΒ)

50.

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ (ΞΥΛ)

51.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΜΒΑ)

52.

ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΤΗΣ (ΔΕΞ)

53.

ΧΗΜΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Χ/ΝΑΥΤ)

54.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ (ΕΦ/ΜΕΚ)

55.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ (ΕΦ)

56.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΗΡΑΣ (ΕΓΚ)

57.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΧΑΜ/Ο)

58.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

59.

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΟΣ (ΠΡΟΤ)

60.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΣΕΤ)

61.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

62.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

63.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

64.

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΑΙΣ)

65.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΧΕΙΡ)

66.

ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ (ΔΣ)

67.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

68.

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΚΥΤ)

69.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΜΙΚ)

70.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΑΘ)

71.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

72.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

73.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

74.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

75.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

76.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

77.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

78.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΦΝΕ (ΣΚΑΦ/ΑΦΝΕ)

79.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΝΕ (ΚΙΝ/ΑΦΝΕ)

80.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΦΝΕ (ΚΛΙΜ/ΑΦΝΕ)

81.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ε/Π (ΣΚ-ΚΙΝ/ΕΠ)

82.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΝΕ (ΑΦΝΕ)

83.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε/Π (ΕΠ)

84.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΝΕ (ΑΦΝΕ)

85.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε/Π (ΕΠ)

86.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΝΕ (ΟΠΛ/ΑΦΝΕ)

87.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε/Π (ΟΠΛ/ΕΠ)

88.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΑΦ)

89.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

90.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

91.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

92.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

93.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

94.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

95.

ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 3 π.δ. 9/2013


Στο άρθρο 3 του π.δ. 9/2013 (Α' 31) διαγράφονται οι ειδικότητες με αριθμούς 1, 3, 4, 6 και 8 και, κατόπιν αναρίθμησης, το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Επιπλέον Εξειδικεύσεις για Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ)

Οι εξειδικεύσεις, οι οποίες δεν απαιτούν ιδιαίτερη ακαδημαϊκή εκπαίδευση ή τεχνική εξειδίκευση και οι οποίες χορηγούνται σε ΕΠΟΠ μετά τη μονιμοποίησή τους (υπηρεσία 7 ετών), επιπρόσθετα της αρχικής ειδικότητας/εξειδίκευσής τους, είναι οι εξής:

1. ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ - ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
2. ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
3. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΦΑΡΩΝ
4. ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ

Οι ως άνω εξειδικεύσεις χορηγούνται σε ΕΠΟΠ οποιασδήποτε ειδικότητας και εξειδίκευσης υπό τον τελικό έλεγχο του ΓΕΝ/Β3 και υπό την προϋπόθεση ότι στην αρχικώς χορηγούμενη ειδικότητα ή εξειδίκευση υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, η δε Υπηρεσία μπορεί να αξιοποιήσει οποιαδήποτε από τις χορηγούμενες εξειδικεύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της.».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Ή ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΔ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια