Σημαντικό Έγγραφο ΓΕΣ: Αυτή είναι η Διαδικασία Xορήγησης Προκαταβολής Έναντι Oδοιπορικών Eξόδων

Σημαντικό Έγγραφο ΓΕΣ: Αυτή είναι η Διαδικασία Xορήγησης Προκαταβολής Έναντι Oδοιπορικών Eξόδων

Σύμφωνα με από 08 Μάϊ 2024 έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΟΙ:

ΘΕΜΑ: Οδοιπορικά Έξοδα και Αποζημιώσεις Μετακινήσεων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού [Προκαταβολή Έναντι Οδοιπορικών Εξόδων στο Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)]

ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 200/1993 (Α'75) «Περί Οδοιπορικών Εξόδων του Στρατιωτικού Προσωπικού των ΕΔ.», Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει, β. Ν.4336/2015 (Α'94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας χρηματοδότησης», Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει, γ. Φ.820/55/1187267/Σ.4557/30 Αυγ 19/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3, δ. Φ.845/10/1235226/Σ.3855/12 Αυγ 22/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4, ε. Ν.5045/23 (Α'136) «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»/ Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει, στ. Ν.5079/23 (ΦΕΚ Α'215) «Οργανωτικές και Διαδικαστικές Διατάξεις για την Ανάπτυξη, Παρεμβάσεις για την Ενίσχυση της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και Άλλες Επείγουσες Διατάξεις.»

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο ενίσχυσης των δράσεων μέριμνας υπέρ του προσωπικού των ΕΔ, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης προκαταβολής στο προσωπικό, που μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας ή ειδική αποστολή ή εκπαίδευση.

Ειδικότερα:

α. Για το στρατιωτικό προσωπικό που μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή, χορηγείται προκαταβολή ίση:

(1) Με τα 3/4 της δικαιούμενης ημερήσιας αποζημίωσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 16 του (α) σχετικού [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ].

(2) Με τη συνολική αξία του αντιτίμου εισιτηρίου, των συγκοινωνιακών μέσων και των εξόδων διανυκτέρευσης κατόπιν αίτησης του μετακινούμενου και προσκόμισης συναφών παραστατικών έκδοσης των εισιτηρίων και κράτησης καταλύματος.

β. Για το στρατιωτικό προσωπικό, που μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή και το πολιτικό προσωπικό που μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, χορηγείται προκαταβολή ίση με:

(1) Τα 3/4 της δικαιούμενης ημερήσιας αποζημίωσης.

(2) Τη συνολική αξία του αντιτίμου εισιτηρίου, των συγκοινωνιακών μέσων και των εξόδων διανυκτέρευσης κατόπιν αίτησης του μετακινούμενου και προσκόμισης συναφών παραστατικών κράτησης και προσφορών, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι επιλέχθηκε η οικονομικότερη λύση, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με το (δ) σχετικό.

Το σχετικό έγγραφο:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Πας στο ταμείο και με το ζόρι σού δίνουν για τα εισιτήρια λες και είναι δικά τούς τα λεφτά και όχι αυτός πού κάνει το δρομολόγιο

    ΑπάντησηΔιαγραφή