Απονομή Μεταλλίων Ευδοκίμου Υπηρεσίας σε Ανθυπασπιστές-Αρχικελευστές ΠΝ (ΦΕΚ-ONOMATA)

Απονομή Μεταλλίων Ευδοκίμου Υπηρεσίας σε Ανθυπασπιστές-Αρχικελευστές ΠΝ (ΦΕΚ-ONOMATA)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1072/07.04.2024:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23-03-2024 κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Συντάγματος και τα άρθρα 10 και 13 του ν.δ. 376/1974 «Περί Στρατιωτικών Μεταλλίων» (Α΄98), όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το π.δ. 644/1982 «Περί περιγραφής και καθορισμού του τύπου των Μεταλλίων Στρατιωτικής Αξίας και Ευδοκίμου Υπηρεσίας και της διαδικασίας υποβολής προτάσεων για την απονομή τους» (Α΄132):

1. Απονέμεται το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας Α΄ Τάξεως στους παρακάτω Ανθυπασπιστές, στους οποίους έχει απονεμηθεί το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας Β΄ Τάξεως:...
2. Απονέμεται το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας A΄ Τάξεως στους παρακάτω Ανθυπασπιστές:...
3. Απονέμεται το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας Β΄ Τάξεως στους παρακάτω Αρχικελευστές, στους οποίους έχει απονεμηθεί το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας Γ΄ Τάξεως:...
4. Απονέμεται το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας Β΄ Τάξεως στους παρακάτω Αρχικελευστές:...

Κλικ για μεγέθυνση:

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια