Νέα απόφαση ΥΦΕΘΑ: Αλλαγή στη διάρκεια Στρατιωτικής Θητείας για τους Εύζωνες στην Προεδρική Φρουρά

Νέα απόφαση ΥΦΕΘΑ: Αλλαγή στη διάρκεια Στρατιωτικής Θητείας για τους Εύζωνες στην Προεδρική Φρουρά

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.421.4/1/322490/Σ.1493/26-02-2021 κοινής
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση των οπλιτών και των εφέδρων αξιωματικών
από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β΄ 853)
ΑΔΑ: 6ΕΩΧ6-ΗΙΧ

Σύμφωνα με την τροποποίηση:

Οι Στρατιώτες πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που τοποθετούνται στην Προεδρική Φρουρά απολύονται μετά από 9 μήνες εφόσον εκπληρώσουν, μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης στην Προεδρική Φρουρά, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) στον Λόχο Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς.

Οι Στρατιώτες, υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οκτώ (8) μηνών, εφόσον εκπληρώσουν, μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης στην Προεδρική Φρουρά, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) στον Λόχο Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς.

Μεταβατικές Διατάξεις

Οι οπλίτες και οι πρότακτοι οπλίτες, υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που κατατάχθηκαν με την 2024 Α’ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών του Στρατού Ξηράς, εφόσον εκπληρώσουν, μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης στην Προεδρική Φρουρά, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) στον Λόχο Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, απολύονται οριστικά με τη συμπλήρωση 10 μηνών και 15 ημερών πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την κατάταξη της 2024 Β’ ΕΣΣΟ (Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών) του Στρατού Ξηράς.

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια