Απονομή Μεταλλίων Στρατιωτικής Αξίας και Ευδοκίμου Υπηρεσίας A’–B’–Γ’ Τάξεως σε στελέχη ΠΑ (ΦΕΚ-ONOMATA)

Απονομή Μεταλλίων Στρατιωτικής Αξίας και Ευδοκίμου Υπηρεσίας A’–B’–Γ’ Τάξεως σε στελέχη ΠΑ (ΦΕΚ-ONOMATA)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1135/11.04.2024:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23-03-2024, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις των άρθρων 1, 9, 10 και 13 του ν.δ. 376/1974, αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τάξεως, λόγω προηγηθείσας προαγωγής στους κάτωθι Ταξιάρχους:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια