Στρατός Ξηράς: Ποιοι Λοχαγοί Ο-Σ προάγονται σε Ταγματάρχες (ΦΕΚ ΕΔΥΕΘΑ-ONOMATA) [ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ

Στρατός Ξηράς: Ποιοι Λοχαγοί Ο-Σ προάγονται σε Ταγματάρχες (ΦΕΚ ΕΔΥΕΘΑ-ONOMATA) [ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 771/08.03.2024:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 28.02.2024 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2439/1996 και του ν. 4494/2017:

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τα άρθρα 17 του ν. 2439/1996 και 37 του ν. 4494/2017, οι παρακάτω συμπληρωματικοί πίνακες κρίσεων, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς «3» (ΣΠΣΞ-3):...

2. Προάγονται, σύμφωνα με την παρ. 1 και την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 37 του ν. 4494/2017, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων:...
...δ. Σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή οι παρακάτω Λοχαγοί Όπλων και Σωμάτων (Ταξεως ΣΜΥ 1995), της προαγωγής τους, λογιζομένης από 01.11.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον μέγιστο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας στον βαθμό τους:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ ή παρακάτω:

Κλικ για μεγέθυνση:

[ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ]

Δείτε και την σχετική ΕΔΥΕΘΑ με ΑΔΑ: 9ΩΗ56-ΚΞ5 ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια