Έκτακτη κρίση Ανθστη και αποστρατεία ΕΜΘ Ανθστων ΣΞ με τον βαθμό που φέρουν (ONOMATA)

Έκτακτη κρίση Ανθστη και αποστρατεία ΕΜΘ Ανθστων ΣΞ με τον βαθμό που φέρουν (ONOMATA)

«Κύρωση πίνακα έκτακτης κρίσης Ανθυπασπιστή και αποστρατεία
Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 9ΝΜΡ6-3ΝΞ ΕΔΥΕΘΑ: 56/2024

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή του, με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40 του ν.δ. 445/1974 σε συνδυασμό με τα άρθρα 47 και 52 του ν.δ. 4105/1960, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τον Ανθυπασπιστή Πεζικού...

3. Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 σε συνδυασμό με τα άρθρα 47 και 52 του ν.δ. 4105/1960 και 11 παρ. 3 περ. α του π.δ. 21/1991, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια