Ποιος διορίζεται νέος Πρόεδρος του ΔΣ/ΛΑΕΔ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Ποιος διορίζεται νέος Πρόεδρος του ΔΣ/ΛΑΕΔ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

ΑΠ Ο Φ Α Σ Η
«Αντικατάσταση Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ)»
ΑΔΑ: ΡΠΨΗ6-84Χ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τον διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), του Αντιστράτηγου Δημήτριου Μπολομύτη του Σπυρίδωνα, ως Προέδρου, σε αντικατάσταση του Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη του Κυριάκου, λόγω επιλογής του από το ΚΥΣΕΑ για τη θέση του Α/ΓΕΣ, ο οποίος είχε διοριστεί με την υπό στοιχεία Φ.959.21/16/1278900/Σ.4902/20.10.2023 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.Ο.Δ.Δ. 1161).

2. Η θητεία του ανωτέρω αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών του ΔΣ/ΛΑΕΔ, στις 02 Νοε 2026, όπως καθορίστηκε με την υπό στοιχεία Φ.959.21/16/1278900/Σ.4902/20.10.2023 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.Ο.Δ.Δ. 1161).

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια