Αυτό είναι το Νέο ΔΣ του Πολεμικού Μουσείου με Πρόεδρο Αξκο ε.α. – Δείτε το ΦΕΚ

Αυτό είναι το Νέο ΔΣ του Πολεμικού Μουσείου με Πρόεδρο Αξκο ε.α. – Δείτε το ΦΕΚ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 240/13.03.2024:

Άρθρο 1
Διορισμός μελών

Διορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, για θητεία τριών ετών, οι παρακάτω:

α. Αντιπτέραρχος ε.α. Καραμεσίνης Κωνσταντίνος του Αντωνίου, ως Πρόεδρος.
β. Ναύαρχος ε.α. Διακόπουλος Αλέξανδρος του Γεωργίου, ως Α’ Αντιπρόεδρος.
γ. Αντιστράτηγος ε.α. Τζουνάκος Ιωάννης του Νικολάου, ως Β’ Αντιπρόεδρος.
δ. Μυτιληναίος Ευάγγελος του Γεωργίου, Δωρητής, ως Μέλος.
ε. Τσαμάζ Μιχαήλ του Κοσμά, Διακεκριμένος Επιστήμονας Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως Μέλος.
στ. Αγγελάκος Ευάγγελος του Ηλία, Δωρητής, ως Μέλος.
ζ. Βελέντζας Κωνσταντίνος του Νικολάου, Διακεκριμένος Επιστήμονας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Μέλος.
η. Ποταμίτης Ευστάθιος του Στυλιανού, Διακεκριμένος Επιστήμονας Νομικής, ως Μέλος.
θ. Υποναύαρχος ε.τ. Λασκαρίδης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Δωρητής, ως Μέλος.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το σχετικό ΦΕΚ:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια