Προαγωγές-Απολύσεις ΕΠΟΠ Σ.Ξ. – Δείτε την εγκύκλιο (ONOMATA)

Προαγωγές-Απολύσεις ΕΠΟΠ Σ.Ξ. – Δείτε την εγκύκλιο (ONOMATA)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΑΔΑ: 96746-ΖΥ3 ΕΔΥΕΘΑ: 27/2024

1. Σας κοινοποιούμε:

α. Απόφαση του Δντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/1/626439/Σ.778/26 Ιαν 24 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγής Επαγγελματία Οπλίτη Επιλοχία Έτους 2023».
β. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.6/1/ 627439/Σ.996/29 Ιαν 24 «Προαγωγή Επαγγελματία Οπλίτη Επιλοχία Έτους 2023».
γ. Απόφαση του Δντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/2/626438/Σ.777/26 Ιαν 24 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγών Επαγγελματιών Οπλίτών Λοχιών Ετών 2023-2024».
δ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/1/627442/Σ.998/29 Ιαν 24 «Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών Ετών 2023-2024».
ε. Απόφαση του Δντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/3/626437/Σ.776/26 Ιαν 24 «Κύρωση Πίνακα Μη Προαγωγής Επαγγελμα- τία Οπλίτη Στρατιώτη Έτους 2023».
στ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/2/627450/Σ.1000/29 Ιαν 24 «Μη Προακτέου Επαγγελματία Οπλίτη Στρα- τιώτη, Έτους 2023».
ζ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.1/44/692954/Σ. 9123/22 Νοε 23 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξηράς». (Γ΄3110/28 Νοε 23).
η. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/66/693534/Σ.9191/25 Νοε 23 «Απόλυση Επαγγελματιών Οπλιτών Στρα- τού Ξηράς». (Γ΄3117/29 Νοε 23).
θ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/67/694651/Σ.9426/29 Νοε 23 «Απόλυση Επαγγελματιών Οπλιτών Στρα- τού Ξηράς». (Γ΄ 3288/14 Δεκ 23).
ι. Απόφαση του Δντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.1/45/695849/Σ. 9623/8 Δεκ 23 «Απόλυση Επαγγελματιών Οπλιτών Στρατού Ξηράς». (Γ΄3427/27 Δεκ 23)...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια