6 παραδείγματα του ΕΦΚΑ για τις κρατήσεις σε συνταξιούχους-απόστρατους που εργάζονται (EΓKYKΛIOΣ)

6 παραδείγματα του ΕΦΚΑ για τις κρατήσεις σε συνταξιούχους-απόστρατους που εργάζονται (EΓKYKΛIOΣ)

Στόχος η αποκάλυψη δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων που μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 εργάζονταν κρυφά από ΕΦΚΑ και Εφορία

Στην αποκάλυψη δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων εργαζόμενων που μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 εργάζονταν κρυφά, αποσκοπεί η κατάργηση της παρακράτησης της σύνταξης, ενώ προβλέπονται και αυστηρές ποινές σε όσους επιμείνουν στη «μαύρη εργασία».

Με νέα εγκύκλιο ο ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τους όρους που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου τόσο για τους "παλαιούς" συνταξιούχους, αλλά και για όσους συνταξιοτήθηκαν στα τέλη ή στις αρχές του 2024.

Οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι θα κληθούν να δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα που θα ανοίξει τα προσωπικά τους στοιχεία, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ τους, ώστε στη συνέχεια ο ΕΦΚΑ να προχωρήσει σε διασταυρώσεις με την εφορία και το σύστημα Εργάνη για να εξακριβωθούν το είδος της απασχόλησης (μισθωτή εργασία, αυτοαπασχόληση, ελεύθερο επάγγελμα), το ύψος της αμοιβής και ο φόρος που θα πρέπει να εισπραχθεί υπέρ του ΕΦΚΑ.

Το νέο καθεστώς που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024, είναι αρκετά ευνοϊκότερο, σε σχέση με το υφιστάμενο και σε συνδυασμό με τα πρόστιμα που προβλέπονται, εκτιμάται ότι οι δηλωμένοι συνταξιούχοι εργαζόμενοι, θα αυξηθούν από περίπου 35.000 που είναι σήμερα οι δηλωμένοι, σε πάνω από 100.000.

Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι η αύξηση των εσόδων του ΕΦΚΑ, μέσω του ειδικού πόρου που καθιερώνεται, θεωρώντας ότι  θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τριπλασιασμό των συνταξιούχων που θα δηλώσουν πως εργάζονται.

Από -30% σε -10% 

Υπενθυμίζεται ότι με τον ν. 5078/2023 καταργήθηκε η μείωση της σύνταξης κατά 30% που επιβαλλόταν σε συνταξιούχους που εργάζονται και από την 1η Ιανουαρίου 2024 θεσπίστηκε η κράτηση υπέρ ΕΦΚΑ με 10%.

Οι κρατήσεις που αντιστοιχούν στην απασχόληση για τον Ιανουάριο θα εισπραχθούν σε μία δόση, μετά τη δήλωση των συνταξιούχων.

Οι συνταξιούχοι που απασχολούνται ως μισθωτοί θα έχουν κράτηση ύψους 10% στην αμοιβή της εργασίας τους, αν είναι αυτοαπασχολούμενοι με κύρια και επικουρική ασφάλιση θα καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ τις μηνιαίες εισφορές τους (για κύρια και επικουρική) με προσαύξηση 40% και αν η απασχόληση εκείνων είναι σε ελευθέριο επάγγελμα θα καταβάλλουν την εισφορά κύριας ασφάλισης με προσαύξηση 50%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί το νέο πλαίσιο κρατήσεων επί των εργαζόμενων συνταξιούχων, ο ΕΦΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία παρέχει τις ανωτέρω οδηγίες, καθώς και αναλυτικά παραδείγματα για τις υποχρεώσεις των συνταξιούχων.

 1. Συνταξιούχος, λόγω γήρατος, προ της 31ης 12.2023, που εισπράττει την σύνταξή του και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου, αναλαμβάνει στις 15.01.2024 απασχόληση ασφαλιστέα στον e - Ε.Φ.Κ.Α. Υποχρεούται, να καταβάλλει, μέσω του εργοδότη του, από 15.01.2024 και για όσο συνεχίζει την απασχόληση αυτή, πόρο ποσοστού 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του.
 2. Συνταξιούχος, λόγω γήρατος, προ της 31ης 12.2023, που δεν εισπράττει την σύνταξή του (αναστολή καταβολής της) και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου, αναλαμβάνει στις 15.01.2024 απασχόληση ασφαλιστέα στον e -Ε.Φ.Κ.Α. Δεν υποχρεούται, λόγω της αναστολής καταβολής της σύνταξής του, να καταβάλλει, μέσω του εργοδότη του, από 15.01.2024 και για όσο διάστημα συνεχίζει την απασχόληση αυτή, και υφίσταται η ταυτόχρονη αναστολή της σύνταξης, πόρο ποσοστού 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του.
 3. Συνταξιούχος, λόγω γήρατος, προ της 31ης 12.2023, που εισπράττει την σύνταξή του και εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου, αναλαμβάνει στις 15.01.2024 απασχόληση ασφαλιστέα στον e - Ε.Φ.Κ.Α. Δεν υποχρεούται, για όσο διάστημα εμπίπτει στις εξαιρέσεις, να καταβάλει, μέσω του εργοδότη του, πόρο ποσοστού 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του.
 4. Ασφαλισμένος του φορέα, που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υπέβαλε στις 10.01.2024 αίτηση απονομής σύνταξης, λόγω γήρατος, χωρίς να διακόψει την ασφαλιστέα απασχόλησή του στον e - Ε.Φ.Κ.Α. Επιπλέον, δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου. Υποχρεούται, από 01.02.2024 (ημερομηνία έναρξης καταβολής της αιτούμενης σύνταξης γήρατος) και όσο διαρκέσει η παροχή απασχόλησης ασφαλιστέας στον e - Ε.Φ.Κ.Α., να καταβάλλει, μέσω του εργοδότη του, πόρο ποσοστού 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του. Εάν τελικά το συνταξιοδοτικό αίτημά του απορριφθεί, το συνολικό ποσό του πόρου που του παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στον e - Ε.Φ.Κ.Α. θα του επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
 5. Ασφαλισμένος του φορέα, που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υπέβαλε στις 10.01.2024 αίτηση απονομής σύνταξης, λόγω γήρατος, έχοντας προηγουμένως διακόψει την απασχόλησή του. Την 01.02.2024 αναλαμβάνει νέα απασχόληση ασφαλιστέα στον e - Ε.Φ.Κ.Α. Επιπλέον, δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου. Υποχρεούται, από 01.03.2024 (ημερομηνία έναρξης καταβολής της αιτούμενης σύνταξης γήρατος) και όσο διαρκέσει η παροχή απασχόλησης ασφαλιστέας στον e - Ε.Φ.Κ.Α., να καταβάλλει, μέσω του εργοδότη του, πόρο ποσοστού 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του. Εάν τελικά το συνταξιοδοτικό αίτημα του απορριφθεί, το συνολικό ποσό του πόρου που του παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στον e - Ε.Φ.Κ.Α. θα του επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
 6. Ασφαλισμένος του φορέα, που πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υπέβαλε στις 30.11.2023 αίτηση απονομής σύνταξης, λόγω γήρατος και ανέλαβε, στις 15.01.2024, απασχόληση ασφαλιστέα στον e - Ε.Φ.Κ.Α. Επιπλέον, δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου. Το συγκεκριμένο πρόσωπο δικαιούται, από 01.12.2023, να εισπράξει την αιτούμενη σύνταξη. Συνεπώς, υποχρεούται από 15.01.2024 (ημερομηνία έναρξης της απασχόλησής του, ενώ ήταν ήδη δικαιούχος είσπραξης σύνταξης λόγω γήρατος) να καταβάλλει, στον e -Ε.Φ.Κ.Α., μέσω του εργοδότη του, πόρο ποσοστού 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του. Εάν τελικά το συνταξιοδοτικό αίτημά του απορριφθεί, το συνολικό ποσό του πόρου, που του παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στον e - Ε.Φ.Κ.Α. θα του επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

3 Σχόλια

 1. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη και Αμερική που τιμωρεί την εργασία των συνταξιούχων. Λες και παίρνουν τη μεγάλη σύνταξη. Οι 64 υπουργοί και 4000 μετακλητοί του επιτελικού κράτος χρειάζονται τις συντάξεις για να κυβερνούν. Η υπουργός θέλει να αλλάζει συνεχώς συνολάκια και οι κομμένες συντάξεις βοηθούν τον μισθό της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κανείς δεν λέει ότι μετά την αφαίρεση του 10% το εναπομένων ποσό γίνεται εισόδημα και προστίθεται στο υπάρχον που παίρνει ο συνταξιούχος μεμονωμένα ή το οικογενειακό. Ανεβαίνει φορολογικό κλιμάκιο και γίνεται μια από τα ίδια σε σχέση με το 30% του παρελθόντος....!!! και εκεί πονάει όταν βγει το εκκαθαριστικό στο τέλος, που ξυρίζουν το γαμπρό. Δημιουργική λογιστική για να ρίξουν στάχτη στον κόσμο συνεπικουρούμενοι από τα παπαγαλάκια τους.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σύμφωνα με το άρθρου 114 «Κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων Αντικατάσταση
  άρθρου 20, ν.4387/2016» του ν.5078/2023 (Α ́211/20.12.2023), γνωρίζουμε αν τίθενται όρια ηλικίας για τους ήδη ε.α. ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή