Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι Νέοι Ταγματάρχες Ο-Σ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι Νέοι Ταγματάρχες Ο-Σ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

«Κύρωση πινάκων και προαγωγές κατωτέρων
Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΡΜΝ6-ΕΓΔ ΕΔΥΕΘΑ: 05/2024

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Προάγουμε, σύμφωνα με την παρ. 1 και την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 37 του ν. 4494/2017, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων:...

δ. Σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 01.11.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον μέγιστο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας στον βαθμό τους:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια