Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών ΠΝ (ONOMATA)

Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών ΠΝ (ONOMATA)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών»
ΑΔΑ: 6ΡΞΞ6-ΡΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Προάγουμε στο βαθμό του Διόπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2936/2001 και του άρθρου 36 του ν.δ. 445/1974, τους παρακάτω Ναύτες ΕΠΟΠ, της προαγωγής τους λογιζομένης, την αναγραφόμενη έναντι ενός εκάστου ημερομηνία που συμπλήρωσαν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Θέτουμε αυτούς στην Κοινή Επετηρίδα Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) Διόπων ως ακολούθως:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια