Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων και Ανωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

«Ανακλήσεις διαταγμάτων,
κύρωση πινάκων κρίσεων,
προαγωγές και αποστρατείες Ανωτάτων και
Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΟ706-6ΗΟ ΕΔΥΕΘΑ: 16/24

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

3. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με την παρ. 1 και την περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010:

(1) Σε Υποστρατήγους τους παρακάτω Ταξιάρχους:...
(2) Σε Ταξιάρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες:...

β. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26, την παρ. 1 του άρθρου 32 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010:

(1) Σε Αντιστράτηγους σε αποστρατεία, τους παρακάτω Υποστρατήγους:...

γ. Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 4 και την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 21 ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010 σε Υποστρατήγους τους παρακάτω Ταξιάρχους:...

4. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2439/1996 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 32 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, με τον βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω Αξιωματικούς:...
β. Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, με τον βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω Αξιωματικούς:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια