Προαγωγή ΕΜΘ Ανθστων Ο-Σ ΣΞ που συμπλήρωσαν 30 έτη – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

Προαγωγή ΕΜΘ Ανθστων Ο-Σ ΣΞ που συμπλήρωσαν 30 έτη – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

«Προαγωγή Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: Ψ09Θ6-Φ3Τ ΕΔΥΕΘΑ: 23/2024

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.δ. 445/1974, το άρθρο 69 παρ. 4 του ν. 3883/2010 και το άρθρο 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστές, που συμπλήρωσαν τριάντα (30) έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, από τα οποία πέντε (5) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ως εξής:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια