Αποστρατεία Αρχιλοχιών με το βαθμό Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία (ONOMATA)

Αποστρατεία Αρχιλοχιών με το βαθμό Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία (ONOMATA)

«Αποστρατείες Υπαξιωματικών»
ΑΔΑ: 9ΠΘΓ6-Ω1Ψ ΕΔΥΕΘΑ: 212/2023

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους:

α. Με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 39 παρ. 4 και 40 του ν.δ. 445/1974 και 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι Αρχιλοχίες:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια