ΕΠΟΠ ΣΞ: Ποιοι Προάγονται-Παραμένουν στον Βαθμό-Μονιμοποιούνται-Απολύονται – Δείτε την απόφαση (ONOMATA)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΑΔΑ: ΨΥΚ36-ΜΛ9 ΕΔΥΕΘΑ: 213

1. Σας κοινοποιούμε:

α. Απόφαση του Δντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/19/692370/Σ.9067/17 Νοε 23 «Κύρωση Πίνακα Οφειλόμενων Προαγωγών Επαγγελματιών Οπλίτών Δεκανέων Ετών 2012-2013».
β. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/16/693528/Σ.9187/25 Νοε 23 «Οφειλόμενες Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών Δνέων Ετών 2012-2013».
γ. Απόφαση του Δντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/16/692362/Σ.9063/17 Νοε 23 ««Κύρωση Πίνακα Οφειλόμενης Μονιμοποίησης Επαγγελματιών Οπλιτών Ετών 2012-2013».
δ. Απόφαση του Δντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.413.2/2/692384/Σ.9071/17 Νοε 23 «Οφειλόμενη Μονιμοποίηση Επαγγελματιών Οπλιτών Ετών 2012-2013» (Γ΄ 3114/29 Νοε 23).
ε. Απόφαση του Δντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/17/692364/Σ.9064/17 Νοε 23 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγής Επαγγελματιών Οπλιτών Έτους 2023».
στ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.6/4/693032/Σ.9132/22 Νοε 23 «Προαγωγή Επαγγελματιών Οπλιτών Επιλοχιών Έτους 2023».
ζ. Απόφαση του Δντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/18/692366/Σ.9065/17 Νοε 23 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγών Επαγγελματιών Οπλίτών Λοχιών Ετών 2020-2022-2023».
η. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/14/693022/Σ.9128/22 Νοε 23 «Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών Ετών 2020-2022-2023».
θ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/15/693023/Σ.9129/22 Νοε 23 «Παραμένοντες στον Αυτό Βαθμό Επαγγελματίες Οπλίτες Λοχίες, Έτους 2023».
ι. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού Φ.414.1/43/693524/Σ.9183/25 Νοε 23 «Απόλυση Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών Στρατού Ξηράς». (Γ΄ 3117/29 Νοε 23).
ια. Απόφαση του Δντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/20/692372/Σ.9068/17 Νοε 23 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγής Επαγγελματιών Οπλίτών Στρατιωτών Έτους 2023».
ιβ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/17/693025/Σ.9130/22 Νοε 23 «Προαγωγή Επαγγελματιών Οπλιτών Έτους 2023».
ιγ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/18/693028/Σ.9131/22 Νοε 23 «Μη Προακτέος Επαγγελματίας Οπλίτης Στρατιώτης, Έτους 2023».
ιδ. Απόφαση του Δντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/14/681250/Σ.7338/19 Σεπ 23 «Ανάκληση Αποφάσεων Κυρώσεων Πινάκων Κρίσεων Επαγγελματία Οπλίτη Ετών 2008-2013-2021 – Κύρωση Συμπληρωματικών Πινάκων Προαγωγών Επαγγελματία Οπλίτη Ετών 2007-2012-2020».
ιε. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/13/681248/Σ.7337/19 Σεπ 23 «Διοικητική Αποκατάσταση Προαγωγών Επαγγελματία Οπλίτη».
ιστ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.415.3/6/692617/Σ.9090/20 Νοε 23 «Αναστολή Απόφασης Απόλυσης Έτους 2023». (Γ΄ 3132/1 Δεκ 23)...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια