Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Ταξχων-Σχων-Ανχων-Τχων Ο-Σ ΣΞ – Δείτε τις ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Ταξχων-Σχων-Ανχων-Τχων Ο-Σ ΣΞ – Δείτε τις ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

Σας κοινοποιούμε τις:

1. «Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 9ΩΟΦ6-ΞΑ7 ΕΔΥΕΘΑ: 172/2023. Μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ ή παρακάτω:

2. «Αποστρατεία Ανωτάτου και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΨΟΞ6-0ΣΟ ΕΔΥΕΘΑ: 173/2023. Μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια