Υπέρβαση αριθμού επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ΗΕΕ πολιτικού προσωπικού ΥΠΕΘΑ για το 2023–Δείτε την KYA

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Υπέρβαση του αριθμού των επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών εκτός έδρας του
πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)
για το έτος 2023
ΑΔΑ: Ψ2976-990

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Υπέρβαση του ετήσιου ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ για το έτος 2023

1. Για έκτακτες μετακινήσεις υπαλλήλων, μονίμων (ΜΥ) και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΣΕΙΔ) αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ) των Γενικών Επιτελείων Στρατού-Ναυτικού-Αεροπορίας (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ) και κατόπιν εξάντλησης των εξήντα (60) ημερών εκτός έδρας ανά υπάλληλο, εγκρίνεται για το τρέχον έτος 2023 η υπέρβαση του ως άνω χρονικού ορίου, ως ακολούθως:

α) Μέχρι τριάντα (30) επιπλέον ημέρες ανά μετακινούμενο, για σαράντα επτά (47) υπαλλήλους του ΓΕΑ εκ των οποίων:
αα) σαράντα (40) υπάλληλοι για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων, ως εξής:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια