Προκήρυξη 12 θέσεων μονίμων υπαλλήλων για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Προκήρυξη 12 θέσεων μονίμων υπαλλήλων για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Θέσεις που σχετίζονται με την πολιτική άμυνα της χώρας

Αναρτήθηκε το πρωί της Παρασκευής (24/11) στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΧΝ56-Α60) προκήρυξη 12 θέσεις μονίμων υπαλλήλων Α’ κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του ΥΠΕΘΑ και λοιπών υπουργείων και στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (όπως τραπεζών, επιμελητηρίων, ΔΕΗ, ΟΤΕ), εφόσον καλύπτουν ή πρόκειται να καλύψουν θέσεις που σχετίζονται με την πολιτική άμυνα της χώρας, που θα φοιτήσουν στη Σχολή Εθνικής Άμυνας το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

1) Τέσσερις θέσεις της 77ης εκπαιδευτικής σειράς φοίτησης διά παρουσίας που κατανέμονται 3 σε λοιπά υπουργεία, οργανισμούς επιχειρήσεις και 1 στο ΓΕΣ.

Η χρονική διάρκεια είναι:

Από 2 Σεπτεμβρίου 2024 έως 4 Οκτωβρίου 2024 (προπαρασκευαστική περίοδος στην οποία δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των σπουδαστών (δεν ανήκουν στη δύναμη της Σχολής) και

Από 7 Οκτωβρίου 2024 έως 2 Μαΐου 2025, κατά την οποία οι σπουδαστές θα ανήκουν στη δύναμη της Σχολής και συνεπώς οι φορείς τους θα πρέπει να τους απαλλάξουν από τα καθήκοντά τους.

2) Οκτώ θέσεις της 15ης εκπαιδευτικής σειράς Φοίτησης Εξ Αποστάσεως που κατανέμονται 5 στο ΓΕΣ , 1 στο ΓΕΝ και 2 στο ΓΕΑ.

Η χρονική διάρκεια είναι από 2 Σεπτεμβρίου 2024 έως 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια ή όργανα να πρέπει να διαβιβάσουν έως τις 26 Απριλίου 2024 στο ΓΕΕΘΑ/Β2, τις αποφάσεις τους με τα στοιχεία των προτεινόμενων για φοίτηση στη ΣΕΘΑ, η επιλογή των οποίων να έχει γίνει σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία (μεμονωμένες αιτήσεις ή εκπρόθεσμες δεν θα ληφθούν υπόψη), αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

Δείτε αναλυτικά την σχετική προκήρυξη ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια