ΕΛ.ΑΣ.: Ποιοι ιδιώτες/ιδες κατατάσσονται στη Σχολή Αξιωματικών ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι–Δείτε το ΦΕΚ (ONOMATA)

ΕΛ.ΑΣ.: Ποιοι ιδιώτες/ιδες κατατάσσονται στη Σχολή Αξιωματικών ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι–Δείτε το ΦΕΚ (ONOMATA)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2443/22.09.2023:

Με την υπ’ αρ. 1647/23/1835396/17.09.2023 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2226/1994 (Α’ 122), το άρθρο 7 του π.δ. 4/1995 (Α’ 1) και τα εδάφια 40 και 70 της παρ. Ζ του άρθρου 1 της 7004/5/20-β’/12.05.2022 (Β’ 2426) απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας:

1. Κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία οι κατωτέρω πενήντα επτά (57) αναγραφόμενοι/ες ιδιώτες/ιδες (άνδρες - γυναίκες), οι οποίοι/ες πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έτους 2023 και εισάγονται στη Σχολή Αξιωματικών ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, ως ακολούθως:...

Δείτε τo σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια