Ποιοι Αστυνόμοι Α' προάγονται στον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή–Δείτε το ΦΕΚ (ONOMATA)

Ποιοι Αστυνόμοι Α' προάγονται στον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή–Δείτε το ΦΕΚ (ONOMATA)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2468/25.09.2023:

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 19 Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του π.δ. 24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Α. Προάγονται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, την παρ. 4 του άρθρου 10, την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την παρ. 1 του άρθρου 42 του π.δ. 24/1997, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Α΄ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας στον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή κατ’ εκλογή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, από 31.08.2023, ημερομηνία συμπλήρωσης έξι (6) ετών πραγματικής υπηρεσίας στον βαθμό τους:...

Διαβάστε απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια