Αποστρατείες Αρχιλοχιών Ο-Σ ΣΞ με το βαθμό του Ανθυπασπιστή – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

Αποστρατείες Αρχιλοχιών Ο-Σ ΣΞ με το βαθμό του Ανθυπασπιστή – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Αποστρατείες Υπαξιωματικών»
ΑΔΑ: 60ΝΞ6-6Γ8 ΕΔΥΕΘΑ: 123

Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους, με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 39 παρ. 4 και 40 του ν.δ. 445/1974 και 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι Αρχιλοχίες:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια