Αδικία με την Βαθμολογική Εξέλιξη Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ–Ποιους αφορά–Τι συμβαίνει

Αδικία με την Βαθμολογική Εξέλιξη Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ–Ποιους αφορά–Τι συμβαίνει

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) έγινε αποδέκτης παραπόνων μελών του για την αδικία που υφίστανται Αξιωματικοί, που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και κατετάγησαν πριν το έτος 2010, σχετικά με τη βαθμολογική τους εξέλιξη.

Για να γίνει αντιληπτή η άδικη και οπισθοχωρούσα νέα βαθμολογική τους εξέλιξη με βάση τον μεταγενέστερο της κατάταξής τους σε χρόνο ν.3883/2010, αξίζει να αναφερθεί ότι Αξιωματικοί που εισήλθαν σε ΑΣΣΥ διετούς φοίτησης χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις εξελίσσονταν μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη (και αντιστοίχων), ενώ τώρα που οι ΑΣΣΥ αναβαθμίστηκαν ακαδημαϊκά και έγιναν τριετούς φοίτησης οι απόφοιτοί τους απώλεσαν έναν καταληκτικό βαθμό (εφόσον δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ) και γενικότερα η ιεραρχική τους εξέλιξη έχει σαφέστατα υποβαθμιστεί - επιβραδυνθεί αφού στα ίδια έτη καταλαμβάνουν πλέον μικρότερους ιεραρχικά βαθμούς.

Αν και έγιναν κάποιες προσπάθειες ρύθμισης της ανωτέρω αδικίας (ιδέτε άρθρο 52 του ν.5018/2023) θεωρούμε ότι αυτές ήταν αποσπασματικές, φωτογραφικές και σίγουρα όχι πλήρους επίλυσης του προβλήματος. Ενώ τα τελευταία χρόνια ορθώς ρυθμίστηκαν αρρυθμίες και αστοχίες που αφορούσαν τις τάξεις 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 και 1993 εντούτοις αυτές οι αρρυθμίες και αστοχίες μετατοπίστηκαν στις μεταγενέστερες τάξεις αποφοίτων, αφού άμβλυναν το ένα (1) έτος διαφοράς που είχαν κατά τα χρόνια φοίτησής τους στις ΑΣΣΥ σε περισσότερα έτη που τελικώς εγκλωβίστηκαν στην πορεία.

Παραθέτουμε τα κάτωθι αποσπάσματα εγκυκλίων για ενημέρωση:

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΣΣΥ 1993

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΣΣΥ 1994

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΣΣΥ 1995

Από τα αποσπάσματα σαφέστατα προκύπτει ότι:

- Ρητά και κατηγορηματικά στις ανωτέρω εγκυκλίους αναφέρεται πως στα 35 έτη οι Αξιωματικοί εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου, χωρίς κριτήριο κατοχής πτυχίου ΑΕΙ.

- Δεν υφίσταται «ψήγμα» νομικού υπόβαθρου για τον διαχωρισμό της σειράς κατάταξης 1993 από αυτές των 1994 και 1995 όσον αφορά την ιεραρχική - βαθμολογική εξέλιξή τους. Πρόκειται για πανομοιότυπες διατυπώσεις στις εγκυκλίους εισαγωγής τους, αφού ο νομοθέτης σε μια σειρά από νομοθετήματα δεν διαφοροποιούσε τις υπόψη σειρές κατάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε:

- Την τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4494/2017 (Α΄165) ως εξής:

«Άρθρο 37

Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων εθελοντών – μονιμοποιηθεισών εθελοντριών. Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2020. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από ΑΣΣΥ δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 στον βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων.

Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996.».

- Την απαλοιφή του κριτηρίου κατοχής πτυχίου ΑΕΙ για όσους εισήλθαν σε ΑΣΣΥ πριν το 2010 για κατάληψη των καταληκτικών βαθμών Συνταγματάρχη (και αντιστοίχων) καθόσον σε εγκυκλίους εισαγωγής τους ουδέποτε υπήρξε το υπόψη κριτήριο.

- Μέριμνα για όσους εισήλθαν σε ΑΣΣΥ τριετούς φοίτησης μέσω των πανελληνίων εξετάσεων ώστε κατ΄ ελάχιστο να έχουν την ίδια βαθμολογική εξέλιξη με αυτούς που εισήλθαν σε ΑΣΣΥ διετούς φοίτησης εκτός διαδικασίας πανελληνίων εξετάσεων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Χαριτίδης Χαρίτων

Ο Γεν. Γραμματέας Κατραντζόγλου Ιωάννης

Δημοσίευση σχολίου

48 Σχόλια

 1. Εδώ ακόμα και εμείς Λοχαγοι ΣΜΥ ταξης 1993, που μπήκαμε στην Σχολή Οκτωβριο 1991 δηλαδή και ενώ έχει ψηφισθει εδώ και 8 μήνες η τροποποίηση του Νόμου 2439/1996 στον οποίο είμαστε πλέον, το ΓΕΣ/Β1 δεν εφαρμόζει παράνομος τις διατάξεις του και δεν έχουμε προαχθεί, την ίδια στιγμή που κατώτεροι μας ακόμα και μια ολόκληρης τάξης 1994 της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού έχουν προαχθεί στον αντίστοιχο βαθμό του Ταγματάρχη εδώ και 6 μήνες. Κατάντια του ΓΕΣ. Εύχομαι να τους ξηλωσουν όλους εκεί μέσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε λίγες μέρες η τάξη 95 της ΠΑ γίνονται Επισμηναγοι,φαντάσου πόσο πίσω σας έχουν αφήσει.

   Διαγραφή
  2. Μην κελαηδάς και μην γκρινιάζεις συνάδελφε.
   Πες μας πρώτα πως μπήκες στην σχολή και εάν έχεις απολυτήριο λυκείου.
   Μπήκατε με μέσον και αρκετοί απόφοιτοι της Α λυκείου, δεν έχετε ούτε απολυτήριο λυκείου. Σε σύγκριση με τις επόμενες τάξεις που μπήκαν με πανελλήνιες κ έχουν πολλά περισσότερα προσόντα από εσάς. Πτυχίο πανεπιστημίου, Υπολογιστές, ξένες γλώσσες κλπ.

   Διαγραφή
  3. 9:19:00 π.μ.είπε ο ΕΜΘ ,που αντί για τυρί έδωσε λάδι...

   Διαγραφή
 2. Προς τους υπογράφοντες της παρούσας επιστολής έχω μια ερωτηση - επισήμανση.Ενώ η επιστολή κινείται σε λογικό πλαίσιο,για ποιο λόγο ζητάτε να αρθεί το κριτήριο κατοχής πτυχίου ΑΕΙ για όσους εισήλθαν σε ΑΣΣΥ πριν το 2010 για κατάληψη των καταληκτικών βαθμών Συνταγματάρχη;Αντί να επικροτούμε και να προωθούμε ιδίως τους νέους αποφοίτους ΑΣΣΥ να αποκτήσουν και πτυχία Α.Ε.Ι. για να αναβαθμίσουν τόσο τους εαυτούς τους όσο και το θεσμό, εσείς προτείνετε την άρση ενός άρθρου που έχει κάποια ευεργετική διάθεση και ουσιαστικά θέλετε εξίσωση όλων ανεξαρτήτως γνώσεων και σπουδών!!! Προφανώς είμαι και εγώ Αξιωματικός από Α.Σ.Σ.Υ. με πτυχίο Πανεπιστημίου και δεν καταλαβαίνω τον λόγο και τα κίνητρα πίσω από αυτήν την πρόταση...Ας κοιτάξουμε να αναβαθμιστεί η σχολή και αφού έγινε 3ετης οι σπουδαστές να ανταμοιφθούν αντίστοιχα και όχι να ζητάμε εμείς οι ίδιοι προνόμια που μας έχουν δικαίως δοθεί να τα απολέσουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άνοιξε τα μάτια σου και διάβασε τα αποσπάσματα των εγκυκλίων. Δεν αναβαθμίστηκες εσύ ο πτυχιούχος θεολογίας. Υποβαθμίστηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Πτυχιούχος ΑΕΙ που δεν μπορεί να κατανοήσει κείμενο 10 σειρών και θες και διαφοροποίηση.

   Διαγραφή
  2. Με σοβαρό πτυχίο ΑΕΙ είχες τη δυνατότητα μετάταξης και πραγματικής αναβάθμισης. Με τα λοιπά πτυχία ζητάς απλά την υποβάθμιση των υπολοίπων. Τρομάρα σου

   Διαγραφή
  3. Με σοβαρό πτυχίο ΑΕΙ είχες τη δυνατότητα μετάταξης και πραγματικής αναβάθμισης. Με τα λοιπά πτυχία ζητάς απλά την υποβάθμιση των υπολοίπων. Τρομάρα σου

   Διαγραφή
 3. Εγώ προτείνω όσοι μπήκαν με τενεκέ τσοπαναραιοι να τους κάνετε δεκανεις και δώστε τους δρόμο να γλιτώσουν οι μονάδες από δ αυτούς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Να ληφθεί υπόψη ότι για τους καταταγέντες τα έτη 94 και 95, που είμαι σε θέση να γνωρίζω με βεβαιότητα, ήταν απαραίτητο να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ τους από οποιαδήποτε άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να εγγραφούν στις αντίστοιχες σχολές Υπαξιωματικών. Για το λόγο αυτό είναι άδικο να τους ζητούν αναδρομικά πτυχίο για να πάρουν τον καταληκτικό βαθμό που προβλέπεται στις προκηρύξεις κατάταξης και στην υφιστάμενη νομοθεσία κατά την εισαγωγή τους στις σχολές υπαξιωματικών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Να ληφθεί υπόψη ότι για τους καταταγέντες τα έτη 94 και 95 που είμαι σε θέση να γνωρίζω με βεβαιότητα, ήταν απαραίτητο να υποβάλουν βεβαίωση ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ τους από οποιαδήποτε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ), προκειμένου να εγγραφούν στις αντίστοιχες σχολές Υπαξιωματικών. Για το λόγο αυτό είναι άδικο να τους ζητούν εκ των υστέρων πτυχίο ΑΕΙ για να λάβουν τον καταληκτικό βαθμό που προβλέπεται από τις προκηρύξεις κατάταξης και την υφιστάμενη νομοθεσία κατά την εισαγωγή τους στις σχολές υπαξιωματικών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ύπάρχουν πολλοί που ήταν γραμμένοι σε ΑΕΙ και όταν κατατάχθηκαν στις σχολές Υπαξιωματικών, υπέγραψαν εν γνώση τους ψευδή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνέχισαν τις σπουδές τους και καρπώθηκαν τα προτερήματα των πτυχίων τους (μετάταξη, προαγωγή, μετάθεση), Κοινώς επιβράβευση του ψεύτη και του κλέφτη. Επίσης ο νόμος χαρακτηρίζει νέους ασφαλισμένους όσους ασφαλίστηκαν από 1-1-1993 κι έπειτα. Για να βολευτούν όμως όσοι εισήλθαν με μέσο (χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις) τον Μάιο του 1993 με τροποποίηση του Νόμου 2439/1996, προάγεται όλη η τάξη και συμπαρέσηραν και τους επόμενους που κατατάχθηκαν Σεπτέμβριο του 1993.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η δικαίωση θα έρθει και θα έρθει σταδιακά και μόνο μέσω της δικαστικής οδού. Απλά τα πράγματα, όσο και χυδαία ταυτόχρονα αφού έπρεπε οι Ε.Δ. και η ηγεσία αυτών να φροντίζει να λύνει από μόνη της τέτοια θέματα. Νόμος του 2010 να έχει αναδρομική ισχύ, σχεδόν 20 χρόνια πριν. Τουλάχιστον γελοίο και εμετικό. Ας είναι καλά οι δικηγόροι. Όσο για τους Απόφοιτους ΑΣΣΥ που τελειώνουν και κάποιο Πανεπιστήμιο, χίλια μπράβο τους αξίζουν αλλά μέχρι εκεί. Το τι τραβάνε οι γύρω τους για να σπουδάσουν, μην το πολυσυζητάμε. Η πλάκα είναι είναι ότι οι ίδιοι, δεν διαβάζουν ποτέ για το αντικείμενο που πληρώνονται, τις Ε.Δ. δηλαδή. Έχουν πλάκα. Αλλά χαλάλι τους, δώστε τους 3 βαθμούς, τσάμπα είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Η γλώσσα και το ύφος των σχόλιων ορισμένων σχολιαστών δεν συνάδουν με το επίπεδο του σημερινού Αξιωματικού των Ε.Δ. Ντροπή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το κόμπλεξ ορισμένων είναι απύθμενο..Μετά μην αναρωτιόμαστε γιατί οι εκ Σ.Σ.Ε. μας βλέπουν μια ζωή Μον.Λχιες...Ολοι οι άλλοι θεσμοί έχουν κατακτήσει (καλώς) μόνο θετικά εμείς από Α.Σ.Σ.Υ.και ιδίως του ΣΞ μόνο έριδες μεταξύ μας απαξιωτικά σχόλια και κόμπλεξ έναντι άλλων συναδέλφων που με κόπο και προσωπική προσπάθεια κατέκτησαν προσόντα που αναβαθμίζουν και τον θεσμό... Αλλά το κόμπλεξ ορισμένων δεν τους αφήνει να δουν λίγο παρακάτω και το μέλλον... Σεβασμός σε όλους τους συναδέλφους και ότι πετυχαίνουμε προς την αναβάθμιση ας είναι θετικό.

   Διαγραφή
 9. Προς Ανώνυμο Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 13, 2023 2:27:00 π.μ
  Αρχικά δεν με γνωρίζεις προσωπικά δεν ξέρεις τι πτυχίο και τι προσόντα έχω.Εγώ γράφω από ποια σχολή προέρχομαι( Σ.Μ.Υ) είμαι Αξιωματικός άνω των 25 ετών υπηρεσίας και απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τμήμα Θετικών Επιστημών με 3 πτυχία ξένων γλωσσών.Εχω πάρει το πτυχίο μου με διάβασμα εκτός ωραρίου πριν 15 χρόνια με πάρα πολύ πίεση,ψυχολογικό πόλεμο από συναδέλφους ιδίως από Σ.Μ.Υ οι οποίοι με έβλεπαν απειλητικά (;;) διότι ήμουν Επιλοχίας και έλεγαν ότι με το πτυχίο θα γίνω Αξιωματικός και θα τους περάσω στην επιτηριδα και άλλα κομπλεξικα πράγματα..Δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν τι πέτυχα και πως το πέτυχα.Ο τρόπος όμως που απαντάς χωρίς επιχειρήματα και με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για το τμήμα Θεολογίας δείχνεις το κόμπλεξ και το επίπεδο σου.Αν εσύ δεν καταλαβαίνεις αυτά που γράφω και ανήκεις στους αποφοίτους Α.Σ.Σ.Υ. ειλικρινά ντρέπομαι που είμαστε απόφοιτοι αυτής της τιμημένης σχολής και αν διαβάσεις καλά προτρέπω και όσοι με ξέρουν προσωπικά βοηθάω τους νέους από Σ.Μ.Υ. να σπουδάσουν για να αναβαθμίστούν και οι ίδιοι και η σχολή μας μέσω ημών.Μιλάω για πραγματική αναβάθμιση της σχολής μας ιδίως τώρα που έγινε 3ετης με Πανελλήνιες εξετάσεις και λέω το λογικό κατά εμέ ότι εφόσον έχω αποκτήσει εκτός ωραρίου και χωρίς κόστος της υπηρεσίας ένα πτυχίο Πανεπιστημίου αναγνωρισμένης σχολής γιατί να μην έχω το δικαίωμα όπως ισχύει να λαμβάνω αντίστοιχη επιβράβευση. Μακάρι να γινόμαστε όλοι Σχες(υγεία να έχουμε να φτάσουμε ως εκεί). Τέλος έχω υποβάλλει εδώ και 3 χρόνια πρόταση μέσω Ένωσης όσοι απόφοιτοι Α.Σ.Σ.Υ. εχουν πτυχίο ΑΕΙ να μπουν στο Α' μισθολογικό κλιμάκιο και έτσι να είσαι και εσύ ικανοποιημένος ότι δεν σου έφαγα βαθμό...Ας είμαστε ρεαλιστές και να μην θέλουμε να ψοφίσει η κατσίκα του γείτονα μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνέχεια από 2:27:00. Αρχικά δεν σε γνωρίζω ούτε εσένα ούτε τα προσόντα σου ούτε και θέλω να τα μάθω. Αν θέλεις επιβράβευση προσπάθησε να πάρεις επιπλέον βαθμό, να μπεις στο Α κλιμάκιο και όχι να χάσουν όλοι οι υπόλοιποι. Το αρχικό σχόλιο ισχύει στο ακέραιο.

   Διαγραφή
  2. Όσο για την κατσίκα του γείτονα,σε σένα μεταφράζεται ότι δε σε νοιάζει να ψοφήσει όλο το κοπάδι σου, αρκεί να φοράς μεγαλύτερο κουδούνι

   Διαγραφή
 10. ΟΙ Α.Σ.Σ.Υ απο το 2015 αναβαθμιστηκαν σε τριετους φοιτησεως με την αρμοζουσα ακαδημαικη εκπαιδευση ΕΝΩ οι αποφοιτοι τους υποβαθμιστηκαν σε σχεση με εκεινους που δεν εδωσαν πανελληνιες εξετασεις ουτε ειχαν....πανεπιστημιακα μορια εισαγωγης. Η πρεπουσα βαθμολογικη τους εξελιξη ειναι δικαιο που πρεπει να γινει πραξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Οι αποφοιτοι Α.Σ.Σ.Υ της ταξης 2018 και εντευθεν και προσφυγες θα κανουν στην πορεια και θα δικαιωθουν απο τα δικαστηρια ΑΛΛΑ ο κανονας ειναι να μην εφαρμοζονται δικαστικες αποφασεις που δικαιωνουν στρατιωτικους.Οι συγκεκριμενοι πρεπει να γινονται ολοι ανεξαιρετως συνταγματαρχες με την συμπληρωση 34 ετων πραγματικης υπηρεσιας απο την ημερομηνια που ορκιστηκαν ως δοκιμοι υπαξιωματικοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΣΣΥ ΤΡΙΕΤΟΥς ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΒΑΘΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΦΘΑΝΟΥΝ ΕΩΣ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ποιά είναι τά προσόντα έν καίρο πολέμού;;; Γι αυτό δέν πρέπει νά είστε έτοιμοι ω μή γένοιτω κάποτε.Όλοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Προς Ανώνυμο Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 13, 2023 6:23:00 π.μ
  Επειδή εγώ μίλησα με επιχειρήματα και με συμβιβαστικό λόγο δεν βλέπω όμως εσύ να κατανοείς ή να μην θέλεις να καταλάβεις...Γίνε και Ταξχος στο εύχομαι αλλά το να μιλάς διχαστικά και με φθόνο για συναδέλφους που με κόπο και με την αξία τους απέκτησαν πράγματα είναι το λιγότερο κομπλεξικό και δείχνει μικροψυχία...Το ότι ο νομοθέτης δικαίως μετά από πολλά χρόνια αναγνωρίζει επιπλέον προσόντα και κάποιοι ζητάνε την κατάργηση τους με ξεπερνάει...
  Συγκεκριμένα γράφουν οι συνάδελφοι: Την απαλοιφή του κριτηρίου κατοχής πτυχίου ΑΕΙ για όσους εισήλθαν σε ΑΣΣΥ πριν το 2010 για κατάληψη των καταληκτικών βαθμών Συνταγματάρχη (και αντιστοίχων) καθόσον σε εγκυκλίους εισαγωγής τους ουδέποτε υπήρξε το υπόψη κριτήριο...Οταν μπήκα στη Σ.Μ.Υ. στην εγκύκλιο εισαγωγής έλεγε ότι στα 25 έτη θα μπορώ να αποστρατευτώ και λόγω μνημονίων μας ανάγκασαν να υπηρετήσουμε επιπλέον 15 έτη.. Αυτό το έγραφε στην εγκύκλιο;;;Εγώ σου είπα ότι έχω προτείνει να τοποθετηθούμε στο Α' μισθολογικό κλιμάκιο οι απόφοιτοι Α.Σ.Σ.Υ. με πτυχία Πανεπιστημίου όπως οι απόφοιτοι της Σ.Σ.Ε.και Σ.Σ.Α.Σ. και οι μη κάτοχοι να αποστρατευονται Συνταγματάρχες στο υπάρχων μισθολογικό κλιμάκιο...Παρεπιπτόντως δεν μας είπες συνάδελφε από ποια σχολή προέρχεσαι και ποια είναι τα δικά σου προσόντα διότι κρίνεις τους υπόλοιπους χωρίς εσύ να έχεις πει κάτι ουσιαστικό...Κάποια πρόταση επί του πρακτέου έχεις ή θα συνεχίσεις τους χαρακτηρισμούς και τις μικρότητες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όταν θα εκδικαστεί η προσφυγή μας για την προαγωγή όλων στο βαθμό που προβλέπουν οι αντίστοιχες εγκύκλιοι, έλα να προβάλλεις τα επιχειρήματά σου και τα προσόντα σου ώστε να μην γίνουμε. Θα σε απορρίψουν γιατί δεν έχεις έννομο συμφέρον να προβάλλεις αντιρρήσεις. Να μη σου πω ότι θα τους τρελάνεις γιατί θα αντιδρας σε κάτι που είναι και προς το δικό σου συμφέρον.

   Διαγραφή
  2. Πάντως το αλλάζεις το παραμύθι σιγά σιγά. Διάβασε τί γράφεις στο πρώτο μήνυμά σου και τί γράφεις σε αυτό.

   Διαγραφή
 15. Εγώ λέω οι εκ ΣΣΕ να φθάνουν Σχες και εκ ΣΜΥ να γίνονται Στγοι
  Είναι το δικαιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΒΡΕ ΚΑΛΩΣ ΤΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΒΑΖΕΙ ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΣΣΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΨΕΥΔΩΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ.ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ...ΑΛΦΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΗΝ ΑΦΕΝΤΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΚΙ ΑΥΤΑ.-

   Διαγραφή
  2. Μην πουλας πνευμα διοτι ολοι οι αποφοιτοι ΑΣΣΥ πρεπει να φθανουν εως τον βαθμο του συνταγματαρχη κι εσεις οι αποφοιτοι της Ευελπιδων που δεν εχετε βισματα στον βαθμο του ταξιαρχου.Τριετης φοιτηση με τετραετη φοιτηση ενα τσιγαρο δρομος και για να γινω εγω αξιωματικος στα 38 ετη μου περασα απο ολους τους βαθμους αρα ειμαι ικανοτερος και πιο εμπειρος απο εναν 23 χρονο ανθυπολοχαγο.

   Διαγραφή
  3. Που φτάσαμε, έχουν το θράσος να συγκρίνουν τη ΣΣΕ με τα ρέστα.

   Διαγραφή
  4. Όσο δίκαιο είναι να γίνεσαι αξιωματικός με 12000 μόρια και υπαξιωματικός με 17000.

   Διαγραφή
  5. @14 10:20, μην παίρνεις και όρκο ότι είσαι ικανότερος από ομοιόβαθμους, αποφοίτους ΑΣΕΙ!!!

   Διαγραφή
 16. Οι εκ ΣΜΥ και Ανχές που φαίνεται πολύ είναι
  3χρονια ανώτεροι αξκοι με 2-3 βαθμούς και οι εκ ΣΣΕ 6 χρόνια στο κάθε βαθμό
  Πολύ δικαιοσύνη κ θέλετε κ Α κλιμακιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Φίλε 3 03 00 τα ρέστα γράφουν 5000 μόρια περισσότερα. Εντάξει είμαστε; Εντάξει είμαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. εμεις δηλαδη με αυτα που διαβαζω θα πολεμησουμε πλαι-πλαι ολες οι προελευσεις μαζι, δε νομιζω, πραγματικα μας λυπαμαι, κριμα

   Διαγραφή
  2. Ήσουν είσαι και θα είσαι τα ρέστα.Πολυ μου αρέσει που τρως μια ζωή να γίνεις ανθυπολοχαγός και έρχεται Ανθυπολοχαγός της Σχολής και έρχεσαι στα ίσα σου.

   Διαγραφή
  3. 8:38:00 παλληκαράκι μου μάζεψε τα μυαλά σου. Αυτά τα μυαλά δεν είναι ούτε ηγήτορα(μικρο έστω) ούτε κάποιου που θα στηριζόταν πάνω του μεγαλύτεροι ηγήτορες.

   Διαγραφή
 18. κι εσυ ρε φιλε ευελπι με τα ρεστα και λιγο δικιο παραπανω να εχεις το χανεις μ΄αυτον τον αθλιο χαρακτηρα που κουβαλας, ποιον να εμπνευσεις και ποιος να σε υπακουσει να την χαιρεσαι τη μιση εξισωση παραπανω που ελυσες καποτε, προτιμω τον τενεκε λαδι .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανάξιος σχολιασμού ο λεγαμενος. Απλά κρύβεται πίσω από το πληκτρολόγιο, στην καθημερινότητα να τον δω

   Διαγραφή
  2. Τώρα πλέον δεν λύνουν μισή εξίσωση παραπάνω αλλά 5 θέματα λιγότερα

   Διαγραφή
 19. Τώρα τελευταία κάτι λουλούδια σσε.ενας με την χειροβομβίδα...ένας με τον πιτσιρίκο που θέλει πριτσινωμα ένας ελευθερατζης από τον έκτο ένας με ψευδή στοιχεία ...άλλος ένας για πριτσαλισμα εντός μονάδας δκτης.....σαν να μην πάει καλά η πειθαρχία.κατιγεροντια από ΣΜΥ μια χαρά τα πανε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Αν έχει έστω και ίχνος ηθικής η σημερινή κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει λύση στους εισαχθέντες 1994 και 1995 ως προς την βαθμολογική του εξέλιξη. Όλα τα υπόλοιπα είναι καραγκιοζιλίκια, κοτοπονηριές και ξεφτίλα. Μέριμνα προσωπικού και κολοκύθια τούμπανα. Και μετά λένε γιατί παραιτείται ο κόσμος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. καλα τα λες, αλλα γιατι οχι και οι παρακατω ταξεις. Και μη μου πεις για τις εγκυκλιους και τους νομους του τοτε, γιατι και εγω που ειμαι ΑΣΣΥ 91 δεν μπορω π.χ να φυγω στα 25 χρονια που ισχυε οταν μπηκα.

   Διαγραφή
 21. Φίλε 5 06 00, ποια εγκύκλιος έλεγε ότι μπορείς να φύγεις στα 25; Είσαι μπερδεμένος αν όχι και πονηρός. Πήρες ότι πήρες, κάνε στην άκρη και κοίτα μόνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. συναδελφε μιλησα και για νομους οχι μονο για εγκυκλιους, απλα δεν μπορω να καταλαβω γιατι αναφερεσαι μονο στους εισαχθεντες 94 και 95 και οχι και στους πιο κατω, ο ενας απο τον αλλον εχει ενα χρονο διαφορα, και εγω νιωθω αβολα που δεν υπηρξε μεριμνα και για τις πιο κατω ταξεις

   Διαγραφή
 22. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοι σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονοίας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν μετ’ ολίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθή η νύκτα του θανάτου μας, καθώς την ημέραν των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή ήμερα. Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε· και, δια να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του Θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία.

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. καλουτσικο απο τον θοδωρα αλλα......δεν βλεπεις τι γινεται οι μισοι κρατανε πριονι και οι αλλοι μισοι ενα ποτηρι δηλητηριο. Οι πολιτικαντιδες τα κατεστρεψαν ολα, ο ενας ζηλευει τον αλλον. Ενας στρατος γεματο φωτογραφικες ρυθμισεις

   Διαγραφή
 23. Αγαπητέ πρέπει κάποια στιγμή να έρθουμε στα συγκαλά μας να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε λογικά και Εθνικά.

  Αν η γραμμή με λόγια και έργα των πολιτικών μας είναι διχαστική δε πρέπει να τσιμπάμε.

  Δεν είναι δυνατόν να ανταλλάσσουμε τόσο δηλητήριο με τον συνάδελφο με τον οποίο θα βρεθούμε σε καιρό ανάγκης στο ίδιο μετερίζι με τον οποίον θα πρέπει να συμπολεμήσουμε προστατεύοντας τα ιερά και οσία της Ελληνικής Πατρίδος.
  Χρειάζεται λογική και Εθνικό συναίσθημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή