Προκήρυξεις ΕΠΟΠ 2023: Δόθηκε παράταση 10 ημερών για την υποβολή αιτήσεων – Δείτε το ΦΕΚ

Προκήρυξεις ΕΠΟΠ 2023: Δόθηκε παράταση 10 ημερών για την υποβολή αιτήσεων – Δείτε το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 25/29.08.2023, σύμφωνα με το οποίο, τροποποιούνται οι προθεσμίες υποβολής και στις 4 προκηρύξεις δηλ. αντί 30 ημερών γίνεται 40 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης ΕΠΟΠ 2023.

Ειδικότερα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αριθμ. Φ.424/60/245770/Σ.6543

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.424/41/2414 98/Σ.5757/26-07-2023 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στο Κοινό Νομικό Σώμα)» (Α.Σ.Ε.Π. 19), της υπό στοιχεία Φ.424/3/807046/Σ.409/26-07-2023 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στον Στρατό Ξηράς)» (Α.Σ.Ε.Π. 20), της υπό στοιχεία Φ.424/10/311083/ Σ.179/26-07-2023 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στο Πολεμικό Ναυτικό)» (Α.Σ.Ε.Π. 21) και της υπό στοιχεία Φ.424/906/Σ.136/26-07-2023 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Εθελοντές και Μό- νιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στην Πολεμική Αεροπορία)» (Α.Σ.Ε.Π. 22).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 3 του ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α’ 166). β. Την από 25-08-2023 εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. γ. Την από 25-08-2023 εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. δ. Την από 25-08-2023 εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. ε. Την από 25-08-2023 εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. στ. Την υπ’ αρ. 321/2023 εισήγηση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.424/41/241498/Σ.5757/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 19) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Η περ. α’ της παρ. 5 της υπό στοιχεία Φ.424/41/241498/Σ.5757/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 19) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα “1” της Προσθήκης “1” του Παραρτήματος “Β”), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος “B”, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epopnom.army.gr.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.424/3/ 807046/Σ.409/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 20) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Η περ. α’ της παρ. 5 της υπό στοιχεία Φ.424/3/807046/Σ.409/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 20) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής: «α. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα “1” της Προσθήκης “1” του Παραρτήματος “Β”), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος “B”, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.army.gr.».

Άρθρο 3

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.424/10/311083/Σ.179/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 21) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Η περ. α’ της παρ. 5 της υπό στοιχεία Φ.424/10/311083/Σ.179/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 21) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής: «α. Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα “1” της Προσθήκης “1” του Παραρτήματος “Β”), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος “B” της παρούσας, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.hellenicnavy.gr.».

Άρθρο 4

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.424/906/Σ.136/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 22) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Η περ. α’ της παρ. 5 της υπό στοιχεία Φ.424/906/Σ.136/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 22) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής: «α. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα “1” της Προσθήκης “1” του Παραρτήματος “Β”), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος “B”, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.haf.gr».

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό ΦΕΚ ΑΣΕΠ.

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Λογικα δεν υπαρχουν πολλες αιτησεις και για αυτο δινουν παραταση

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Μπα θα περιμένουν κανέναν να ψηλώσει για να πιάσει το όριο. (5 cm μικρότερο από ότι για τις σχολές, καί στους άντρες καί στις γυναίκες. Γιατί άραγε;)

      Διαγραφή