Απονομή Ηθικών Αμοιβών Διαμνημονεύσεων σε Αξιωματικούς Ελληνικής Αστυνομίας – Δείτε το ΦΕΚ – Όλα τα ΟΝΟΜΑΤΑ

Απονομή Ηθικών Αμοιβών Διαμνημονεύσεων σε Αξιωματικούς Ελληνικής Αστυνομίας – Δείτε το ΦΕΚ – Όλα τα ΟΝΟΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1860/20.07.2023:

Με την υπό στοιχεία 6006/4/188-β’ απόφαση του Γε- νικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που εκδόθηκε την 13.7.2023, μετά από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απονέμονται στους κατωτέρω Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 5, 6 και 10 του π.δ. 141/1993 (Α’ 58), ηθικές αμοιβές Διαμνημονεύσεων, ως ακολούθως:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ ή παρακάτω::

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια