Στρατός Ξηράς: Απολύσεις-Επαναφορά στην Ενέργεια ΕΠΟΠ – Δείτε την απόφαση (ONOMATA)

Στρατός Ξηράς: Απολύσεις-Επαναφορά στην Ενέργεια ΕΠΟΠ – Δείτε την απόφαση (ONOMATA)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΑΔΑ: ΨΓΨΗ6-0Ο3 ΕΔΥΕΘΑ: 86

1. Σας κοινοποιούμε:

α. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.1/8/648826/Σ.1740/9 Μαρ 23 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξηράς» (Γ’ 734/20-3-23).
β. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.1/9/648828/Σ.1741/9 Μαρ 23 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξη-ράς» (Γ’ 734/20-3-23).
γ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.1/7/648824/Σ.1739/9 Μαρ 23 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξη-ράς» (Γ’ 770/22-3-23).
δ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/14/649603/Σ.1888/14 Μαρ 23 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξηράς» (Γ’ 795/24-3-23).
ε. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/15/649604/Σ.1889/14 Μαρ 23 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξηράς» (Γ’ 795/24-3-23).
στ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/16/651593/Σ.2160/23 Μαρ 23 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξηράς» (Γ’ 841/31-3-23).
ζ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/17/651594/Σ.2161/23 Μαρ 23 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξηράς» (Γ’ 841/31-3-23)...
...ιε. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.415.3/2/655170/Σ.2870/10 Απρ 23 «Αναστολή Απόφασης Απόλυσης έτους 2022-Επαναφορά στην Ενέργεια Επαγγελματία Οπλίτη έτους 2022» (Γ’ 1056/20-4-23)...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια