Μετάβαση Στρατιωτικών Ιατρών σε μονάδες υγείας του ΕΣΥ για κάλυψη έκτακτων-επιτακτικών αναγκών–Νέα KYA

Μετάβαση Στρατιωτικών Ιατρών σε μονάδες υγείας του ΕΣΥ για κάλυψη έκτακτων-επιτακτικών αναγκών–Νέα KYA

Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ2α/Γ.Π.οικ. 28902/2023 - ΦΕΚ 3415/Β/20-5-2023

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Υ4α/οικ.18421/14-2-2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο συνεργασίας Νοσοκομείων του ΕΣΥ με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β' 257) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Γ2α/Γ.Π.οικ.28076/ 6-5-2021 (Β' 1893) όμοια.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ

...14.Το υπό στοιχείο Β1α28860/19/05/2023 έγγραφο του Αν. Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, η οποία αφορά στην κάλυψη των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας, μετακίνησης και διανυκτέρευσης στρατιωτικών ιατρών που υπηρετούν σε υγειονομικές μονάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και διατίθενται σε μονάδες υγείας του Ε.Σ.Υ. σε Θράκη, νησιά του Αιγαίου, Δωδεκάνησα, στην Πελοπόννησο και Μακεδονία για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών, η οποία δεν δύναται να προσδιορισθεί στην παρούσα φάση, καθώς θα εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά, όπως ο αριθμός των στρατιωτικών ιατρών που θα κάνουν χρήση της διάταξης και σε κάθε περίπτωση θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μέσω ισόποσης ενίσχυσής του από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και είναι εντός των ορίων του Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 της υπό στοιχεία Υ4α/ οικ.18421/14-2-2011 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 257) που προστέθηκε με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Γ2α/28076/6-5-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1893) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, παράλληλα με την άσκηση των στρατιωτικών τους καθηκόντων, η μετάβαση ειδικών στρατιωτικών ιατρών, που υπηρετούν σε υγειονομικές μονάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σε μονάδες υγείας του Ε.Σ.Υ. στη Θράκη, στα νησιά του Αιγαίου, στην Πελοπόννησο και στη Μακεδονία, αποκλειστικά για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών και μόνο στην περίπτωση που στις περιοχές αυτές δεν υπηρετούν στρατιωτικοί ιατροί ανάλογης ειδικότητας».

Δείτε απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Όλοι ξέρουμε ότι δεν μιλάμε για έκτακτες ανάγκες αλλά για πάγιες ανάγκες του ΕΣΥ που ήθελαν να καλύψουν. Αφού τους εκραξαν οι ιατροί του ΕΣΥ πήραν πίσω το νόμο με τις εφημερίες ιατρών τομέα και βρήκαν λύση (κλασικά) με τους ιατρούς που δεν μπορούν να πουν όχι, τους στρατιωτικούς.
    Με τη διαρκή συμπεριφορά κυρίου προς δούλο που έχει η ηγεσία των ΕΔ προς τους στρ. ιατρούς τα τελευταία χρόνια, μειώνεται όλο και περισσότερο η ποιότητα περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία καθώς οι ιατροί παραιτούνται σωρηδόν. Η ειρωνεία είναι ότι αυτό θα επηρεάσει πρώτιστα αυτούς που τα αποφασίζουν αυτά, καθότι οι γηραιότεροι του στρατεύματος. Και το γήρας ου γαρ έρχεται μόνον.

    ΑπάντησηΔιαγραφή