Αυτές είναι οι Ευεργετικές Διατάξεις για Στρατιωτικούς με απόφαση Παναγιωτόπουλου που αναρτήθηκε στη Διαύγεια

Αυτές είναι οι Ευεργετικές Διατάξεις για Στρατιωτικούς με απόφαση Παναγιωτόπουλου που αναρτήθηκε στη Διαύγεια

Το νέο πλαίσιο των ευεργετικών διατάξεων αναρτήθηκε χθες (25/05/2023) Πέμπτη στη Διαύγεια, και ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Με ενέργειες του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικολάου Παναγιωτόπουλου αναθεωρήθηκε το πλαίσιο των ευεργετικών μέτρων και διοικητικών διευκολύνσεων που αφορούν στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα και οξεία κοινωνικά προβλήματα. Το νέο πλαίσιο των ευεργετικών διατάξεων αναρτήθηκε χθες (25/05/2023) Πέμπτη στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΡΩΣΙ6-6ΓΑ), και ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).

Ειδικότερα:

1. Απαλλάσσονται από την εκτέλεση υπηρεσιών και από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις και έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας, σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου:

Οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, όσοι ασκούν κατ' αποκλειστικότητα την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ και όσοι ασκούν την επιμέλεια ενήλικου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης.

2. Εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις και αποστολές, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης:

Όσοι ασκούν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ, όσοι ασκούν κατ' αποκλειστικότητα την επιμέλεια τέκνου, όσοι ασκούν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ, κατόπιν δικαστικής απόφασης, καθώς και οι γυναίκες στρατιωτικοί που ασκούν την επιμέλεια τέκνου, μέχρι τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών της ηλικίας του. (Με την προηγούμενη απόφαση το τέκνο έπρεπε να μην είχε συμπληρώσει το 1,5 έτος). Επίσης, όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ ή νοσηλεύεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία.

3. Οι στρατιωτικοί που συνυπηρετούν και ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου τους εκτελούν υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση και συμμετέχουν σε ασκήσεις, οι οποίες δεν συμπίπτουν ημερολογιακά και όταν ο ένας γονέας συμμετέχει σε άσκηση, ο έτερος γονέας δεν εκτελεί υπηρεσίες.

4. Οι στρατιωτικοί, οι οποίοι συνοικούν με το τέκνο τους και ασκούν από κοινού την επιμέλειά του με τον έτερο γονέα, δεν τίθενται σε επιφυλακή υπηρεσιών, εφόσον ο έτερος γονέας αδυνατεί για πραγματικούς λόγους να επιμεριστεί τα τρέχοντα ζητήματα ανατροφής και μέριμνας του τέκνου και ιδίως σε περιπτώσεις διαζευγμένων που διαμένουν μόνιμα σε απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων μεταξύ τους ή συζευγμένων που ο ένας απουσιάζει για διάστημα πέραν των τριάντα (30) ημερών από την οικία. Αυτοί εκτελούν υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση και συμμετέχουν σε ασκήσεις και αποστολές, μειωμένες κατά το ήμισυ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης, σύμφωνα με τη νέα πρόβλεψη.

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ανάδοχους γονείς.

5. Οι γυναίκες στρατιωτικοί που υποβάλλονται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, απαλλάσσονται από υπηρεσίες και ασκήσεις, από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής μέχρι την ωοληψία. Η απαλλαγή δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες.

6. Νέα αρμοδιότητα για τη Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων:

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έκτακτων μεταθέσεων στο εξωτερικό για λόγους υγείας τέκνου ή συζύγου, η επιτροπή γνωμοδοτεί, ως προς το εάν η θεραπεία ή η συμμετοχή σε κλινική μελέτη ή η συνέχιση αυτών σε εξειδικευμένους φορείς του εξωτερικού αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα ίασης ή βελτίωσης ή θεραπευτικής αντιμετώπισης της πάθησης, του νοσήματος ή της διαταραχής.

7. Δικαίωμα κατ' εξαίρεση στέγασης, κατ' απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης έχουν όσοι υπηρετούν σε θέσεις και ασκούν καθήκοντα υψηλής ευθύνης και αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, όσοι έχουν σύζυγο ΑμεΑ ή ασκούν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου ΑμεΑ ή ενήλικου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης. Μονογονεϊκές, πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες, καθώς και όσοι ασκούν την αποκλειστική επιμέλεια τέκνου.

Σύμφωνα με τη νέα πρόβλεψη, όσοι στρατιωτικοί έχουν σύζυγο ΑμεΑ ή ασκούν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου ΑμεΑ ή ενήλικου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης, στεγάζονται σε στρατιωτικά οικήματα για όσο διάστημα ισχύει η γνωμάτευση αναπηρίας.

8. Δικαίωμα κατ' εξαίρεση παραθερισμού στα αντίστοιχα κέντρα των ΕΔ, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης έχουν, μεταξύ άλλων, όσοι έχουν σύζυγο ΑμεΑ είτε ασκούν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου ΑμεΑ ή ενήλικου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης είτε είναι οι ίδιοι ΑμεΑ (νέα πρόβλεψη), μέλη οικογένειας στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων που απεβίωσαν εν υπηρεσία, μέλη μονογονεϊκής ή πολύτεκνης οικογένειας και όσοι ασκούν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικου τέκνου.

9. Επικαιροποίηση του πλαισίου χορήγησης απαλλαγής μετά από 24ωρη υπηρεσία, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών.

α) Όσοι εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτέρευσης καθημερινή, Κυριακή ή επίσημη αργία που ακολουθείται από εργάσιμη ημέρα, δικαιούνται απαλλαγής από την εργασία τους την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

β) Όσοι εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτέρευσης Παρασκευή, Σάββατο ή επίσημη αργία που δεν ακολουθείται από εργάσιμη ημέρα, δικαιούνται απαλλαγής από την εργασία τους οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας.

γ) Όσοι εκτελούν εβδομαδιαία υπηρεσία που απαιτεί διανυκτερεύσεις ή υπηρεσία που καλύπτει δύο (2) ή περισσότερα συνεχόμενα εικοσιτετράωρα, δικαιούνται ισάριθμων απαλλαγών από την εργασία τους οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ενός (1) μήνα.

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

8 Σχόλια

 1. Όταν αλλάζεις κατά το δοκούν τον ορισμό του "ΑμεΑ", με σκοπό να αποκλείσεις οικογένειες από τα ευεργετήματα που λάμβαναν ως τώρα, δεν μπορούμε να μιλάμε για μέριμνα υπέρ προσωπικού, αλλά κατά προσωπικού...........Ντροπή..........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τελικα οσοι εκτελουν υπηρεσιες ειναι οι "μ@@@ες" της υποθεσης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Απορία : 4 μέρες πριν τις εκλογές εκδόθηκαν φεκ με διαφορά μετρα για το προσωπικό. Υπήρχε χρόνος.
  4 μέρες μετά τις εκλογές εκδόθηκε άλλο δεν με διαφορά μέτρα. Υπηρχε χρόνος.
  Για τις μεταθέσεις όπου υπήρχε 1 μήνας διαθέσιμος πριν τις εκλογές και 1 εβδομάδα μετά τις εκλογές γιατί δεν υπήρχε χρόνος?????? Γιατί στις 25 ιούνη θα πέσει αλλού η ψήφος μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπου και να πέσει περαστικά μας....

   Διαγραφή
  2. Και πριν τις εκλογές έτσι γράφατε αλλά πανηγυρικά βγήκε πρώτη η Νέα Δημοκρατία.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος Σάββατο, Μαΐου 27, 2023 9:53:00 μ.μ Πολύ αλαζονεία βλέπω... Ακόμη δεν κρίθηκε τπτ... Μπορεί να ξαναβγει πρώτη η ΝΔ, αλλά η αυτοδυναμία τώρα θα είναι πολύ δύσκολη... Γιαυτό κράτα μικρό καλάθι έχουν γνώση οι "φύλακες"

   Διαγραφή
 4. Μια από τα ίδια επί δεκαετίες ... ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ και ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ είναι ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΥΜΒΑΤΕΣ !!! Ειτε θα κρίνεις ισάξιους, είτε ευνοούμενους ...
  ΝΑΙ σε μετρα στηριξης οικογενειών με ΑμΕΑ, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογενειες, κλπ.
  Οι ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ λοιπόν ας λάβουν περισσότερο χρήμα διότι ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΟΥΝ και για τους ευεργετηθέντες ... και ας κόψουν κατιτίς από τους απολαμβάνοντες ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ... για να ερθουμε στα ίσια μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δυο ημέρες πριν κλείσει η Βουλή, αποφάσισαν να εκδώσουν το ΦΕΚ, γιατί ως γνωστόν ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται....και βορά στο λύκο τα ΑμεΑ, αφού αλλάζουν όπως τους βολεύει το χαρακτηρισμό των υπόψη ατόμων.....Αλλά έτσι πρέπει, ώστε να αδειάσει και κανένα διαμέρισμα στα ΣΟΑ ώστε να στεγασθεί κάποιος "με θέση ευθύνης".....ΕΣ.....όλα στο γόνατο....και εαν δεν μας ταιριάζει το άρβυλο, λιμάρουμε τα δάχτυλα, δεν αλλάζουμε υπόδημα.......τα χάλια μας....

  ΑπάντησηΔιαγραφή