Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξων Ο-Σ ΣΞ και Διόρθωση Δτος (3 ΕΔΥΕΘΑ)

Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξων Ο-Σ ΣΞ και Διόρθωση Δτος (3 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 6ΙΡ86-ΚΦΛ ΕΔΥΕΘΑ: 81/2023:

β. «Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΙΤΠ6-4ΩΔ ΕΔΥΕΘΑ: 82/2023:

γ. «Κύρωση συμπληρωματικών πινάκων, προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων, αποστρατεία Ανωτάτου Αξιωματικού Σωμάτων Στρατού Ξηράς και διόρθωση προεδρικού διατάγματος» ΑΔΑ: 6Ε616-ΨΑΓ ΕΔΥΕΘΑ: 83/2023:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια