Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών O-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών O-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6Κ8Μ6-ΡΑΚ ΕΔΥΕΘΑ: 68/2023

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας - παραίτησής τους:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια