Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΙΖ96-4ΘΙ ΕΔΥΕΘΑ: 58/2023

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 του ν.δ.1400/1973, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας – παραίτησης τους από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια