Στρατός Ξηράς: Προαγωγές-Παραμένοντες στον Αυτό Βαθμό ΕΠΟΠ – Δείτε την απόφαση (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΑΔΑ: 6Κ326-Σ4Ψ ΕΔΥΕΘΑ: 74

1. Σας κοινοποιούμε:

α. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/6/656685/Σ.3056/25 Απρ 23 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγών Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών Ετών 2022-2023».
β. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/5/656819/Σ.3120/25 Απρ 23 «Προαγωγή Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών Ετών 2022 – 2023».
γ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/6/656820/Σ.3121/25 Απρ 23 «Παραμένοντες στον Αυτό Βαθμό Επαγγελματίες Οπλίτες Λοχίες, Ετών 2022-2023».
δ. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/7/656694/Σ. 3061/25 Απρ 23 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγής Επαγγελματιών Οπλιτών Έτους 2023».
ε. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.6/2/656821/Σ.3122/25 Απρ 23 «Προαγωγή Επαγγελματιών Οπλιτών Έτους 2023»...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια