Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετήσιων Κρίσεων Υπαξιωματικών έτους 2023-2024 (ΕΔΥΕΘΑ)

Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετήσιων Κρίσεων Υπαξιωματικών έτους 2023-2024 (ΕΔΥΕΘΑ)

Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετήσιων
Κρίσεων Υπαξιωματικών έτους 2023 - 2024
ΑΔΑ: ΨΟΝΘ6-ΝΑ6 ΕΔΥΕΘΑ: 76

Για τους Υπαξιωματικούς που αναγράφονται στους κυρωμένους πίνακες των Τακτικών Ετήσιων Κρίσεων 2023-2024, η παρούσα δεν αποτελεί πράξη προαγωγής, καθόσον οι προαγωγές τους θα πραγματοποιηθούν με άλλες ΕΔΥΕΘΑ οι οποίες θα εκδοθούν μόλις τα προαναφερόμενα στελέχη συμπληρώσουν τα καθοριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, συνολικά χρόνια υπηρεσίας. Ειδικότερα αναφέρεται ότι:

α. Οι απόφοιτοι ΣΜΥ θα προαχθούν το τελευταίο 10ήμερο του μηνός Ιουλίου 2023.

β. Με τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων οι Υπξκοί των παραγράφων, όπως παρακάτω:

(1) Προακτέων Επιλοχιών Όπλων, Αεροπορίας Στρατού με Α/Α (63).
(2) Προακτέων Επιλοχιών Σωμάτων, Γενικής Ειδικότητας Υλικού Πολέμου με Α/Α (8).
(3) Προακτέων Επιλοχιών Σωμάτων, Γενικής Ειδικότητας Υγειονομικού με Α/Α (4).
(4) Προακτέων Επιλοχιών Σωμάτων, Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Πυροβολικού με Α/Α (4).
(5) Προακτέων Λοχιών Σωμάτων, Ταχυδρομικού με Α/Α (1) και (2).
(6) Προακτέων Λοχιών Σωμάτων, Γεωγραφικού με Α/Α (2).
(7) Προακτέων ΕΜΘ Αρχιλοχιών (Ανδρών) Όπλων.
(8) Προακτέων ΕΜΘ Αρχιλοχιών (Ανδρών) Σωμάτων...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια