Πίνακες Τακτικών Κρίσεων και Προαγωγές Αντιπλοιάρχων ΠΝ έτους 2023-2024 – Δείτε το ΦΕΚ

Πίνακες Τακτικών Κρίσεων και Προαγωγές Αντιπλοιάρχων ΠΝ έτους 2023-2024 – Δείτε το ΦΕΚ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 895/04.04.2023:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 03.04.2023 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Αντιπλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού, έτους 2023-2024 που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ), με την υπό στοιχεία 8/Σ.8/16.03.2023 απόφασή του:...

2. Προάγονται, στο βαθμό του Πλοιάρχου, σύμφωνα με το εδάφιο αα, της υποπερ. ζ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4494/2017, οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι Ειδικοτήτων ΕΟΘ, οι οποίοι κρίθηκαν από το ΑΝΣΚ σε τακτική κρίση έτους 2023-2024, του Πολεμικού Ναυτικού ως «Μη Διατηρητέοι», με την υπό στοιχεία 8/Σ.8/16.03.2023 απόφασή του:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια