Διόρθωση ΠΔ–Προαγωγές και Αποστρατείες Aνωτάτων-Aνωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Προαγωγή Ανωτάτου και αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 6ΞΨ76-Η0Α ΕΔΥΕΘΑ: 55:

β. «Κύρωση πινάκων, προαγωγές, αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς και διόρθωση Προεδρικού Διατάγματος» ΑΔΑ: 934Ν6-6Ω9 ΕΔΥΕΘΑ: 54:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια