ΓΕΣ: Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεως «Υπασπιστή Διοίκησης» στο ΕΓΑ/ΓΕΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΑΙΤΗΣΗ)

ΓΕΣ: Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεως «Υπασπιστή Διοίκησης» στο ΕΓΑ/ΓΕΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΑΙΤΗΣΗ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεως «Υπασπιστή Διοίκησης»
ΑΔΑ: 9Ρ8Ρ6-Μ1Φ ΕΔΥΕΘΑ: 30

Την κάλυψη 1 θέσης «Υπασπιστή Διοίκησης» στο Επιτελικό Γραφείο του Α/ΓΕΣ, από Στέλεχος βαθμού Ανθυπασπιστή - Αρχιλοχία οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος.

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι Ανθυπασπιστές - Αρχιλοχίες (ΟΟΣ), που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 8 έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία ονομασίας τους, εκ των οποίων τα 5 έτη να έχουν υπηρετήσει σε επιχειρησιακές Μονάδες.

...Τα παραπάνω να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους προς τις Μονάδες - Υπηρεσίες μέχρι 28 Φεβ 23...

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια