Διπλά αναδρομικά σε απόστρατους–Επιστροφές έως 2.136€–Πληρωμές με το μέρισμα Μαρτίου (ΠΙΝΑΚΕΣ)

1+1 έτος στα αναδρομικά μερίσματα των αποστράτων - Έκπληξη με αλλαγή του άρθρου κατά την ψηφοφορία στη Βουλή - Θα δοθούν από 01.01.2021 αντί για 01.01.2022. Αναπάντεχη αλλαγή του άρθρου κατά την ψηφοφορία στη Βουλή

ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 10/02/2023 - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Αναδρομικά δυο ετών αντί για ένα έτος που προβλεπόταν αρχικά θα πάρουν 120.000 απόστρατοι από τις αυξήσεις που προκαλούνται στα μερίσματά τους μετά την κατάργηση των μειώσεων του μνημονιακού νόμου 4093.

Τα ποσά των επιστροφών φτάνουν πλέον ως και 2.136 ευρώ σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει ο «Ε.Τ.» για τους απόστρατους και των τριών κλάδων (Στρατού Ξηράς, Πολεμικής Αεροπορίας και Πολεμικού Ναυτικού).

Στο τελικό ψηφισθέν κείμενο του νομοσχεδίου [ν.5018/2023 (ΦΕΚ 25 Α'/09-02-2023)] του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το άρθρο 35 που προέβλεπε την κατάργηση των μειώσεων του νόμου 4093, αναριθμήθηκε σε 34 και τροποποιήθηκε ως προς την ημερομηνία των αναδρομικών επεκτείνοντας τις επιστροφές στα 2 έτη, δηλαδή από 1ης/1/2021 αντί για την 1η/1/2022 που προβλεπόταν μέχρι λίγα 24ωρα πριν τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου. Η αναπάντεχη αυτή έκπληξη σημαίνει ότι όλοι οι απόστρατοι, μετά την εξάλειψη των αντισυνταγματικών περικοπών στα μερίσματά τους, και στα αντίστοιχα ειδικά βοηθήματα που συγκαταβάλλουν τα μετοχικά τους ταμεία, πέραν των μηνιαίων αυξήσεων που θα λάβουν, θα πάρουν τα διπλάσια αναδρομικά (24 μηνών) από αυτά που περίμεναν! Οι αυξήσεις στα μερίσματα αναμένεται να δοθούν στο τέλος Μαρτίου, και ενδεχομένως ως τότε να έχουν προλάβει οι υπηρεσίες των Μετοχικών Ταμείων να βγάλουν και τα αναδρομικά, διαφορετικά πρώτα θα δοθούν οι αυξήσεις και στη συνέχεια (Απρίλιο-Μάιο) τα αναδρομικά.

Επιβεβαίωση

Μάλιστα ο «Ε.Τ.» την περασμένη Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου είχε δημοσιεύσει την πληροφορία στο πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ του για τις αυξήσεις στα μερίσματα ότι για τα αναδρομικά συζητείται το ενδεχόμενο να είναι από το 2021 και όχι από το 2022 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ). Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ του «Ε.Τ.» επιβεβαιώθηκαν πλήρως με την αλλαγή της ημερομηνίας καταβολής των αναδρομικών από 1ης/1/2021 στο τελικό ψηφισμένο νομοσχέδιο.

Η διαφορά που έβγαλε 1 + 1 έτος στα αναδρομικά φαίνεται στα σχετικά κείμενα που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.» με το αρχικό άρθρο 35 και το άρθρο 34 μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Κλικ για μεγέθυνση:

Το αρχικό άρθρο 35 του νομοσχεδίου με τίτλο «Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους», έλεγε:

«Από την 1η.1.2022 καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας». Στην ψηφοφορία το άρθρο 35 έγινε άρθρο 34 με τον ίδιο τίτλο («Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους»), και αναφέρει ότι:

«Από την 1η.1.2021 καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας».

Η διαφορά στο ψηφισθέν νομοσχέδιο [ν.5018/2023 (ΦΕΚ 25 Α'/09-02-2023)] είναι ότι οι μειώσεις καταργούνται αναδρομικά από 1ης/1/2021 αντί για την 1η/1/2022 που έλεγε το αρχικό κείμενο.

Η κατάργηση της μείωσης του νόμου 4093 θα φέρει αυξήσεις στα καταβαλλόμενα μερίσματα των παλαιών ως το 2018 αποστράτων. Οι στρατιωτικοί που αποχωρούν από το 2019 δεν έχουν την μείωση 4093 στα μερίσματα γιατί προβλέφθηκε άλλος τρόπος υπολογισμού χωρίς την περικοπή.

Στους παλαιούς η μείωση του νόμου 4093/2012 επιβάλλεται με κριτήριο το άθροισμα των συνταξιοδοτικών παροχών από κύρια σύνταξη, μερίσματα και άλλα βοηθήματα με ποσοστά από 5% ως 20%. Οι περισσότεροι έχουν μειώσεις, 10% και 15% οπότε θα δουν τις αντίστοιχες αυξήσεις στα μερίσματά τους με αναδρομικά 2 ετών.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται και η επαναφορά του 13ου μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), και μάλιστα αναμένεται να πληρωθεί εντός του 2023, πιθανότατα το καλοκαίρι. Τα Μετοχικά Ταμεία Αεροπορίας και Ναυτικού, το επανέφεραν εντός του 2022 και τώρα θα δίνει «δώρο» (έκτακτο μέρισμα) ένα επιπλέον μηνιάτικο και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Αναλυτικά παραδείγματα για επιστροφές

ΣΥΜΦΩΝΑ με τους πίνακες που δημοσιεύει ο «Ε.Τ»:

1. Απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας με βαθμό Α/ΓΕΑ με αρχικό μέρισμα και ΕΚΟΕΜΑ 592 ευρώ έχει μείωση 15%, (-89 ευρώ) και παίρνει 503 ευρώ. Με την κατάργηση της μείωσης το μέρισμα θα επανέλθει στα 592 ευρώ και θα πάρει αναδρομικά 2.136 ευρώ.

2. Απόστρατος Στρατού Ξηράς με μερίσματα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ 388 ευρώ έχει κράτηση 58 ευρώ (15%) και παίρνει 330 ευρώ. Με την κατάργηση της μείωσης το μέρισμα με το ΕΚΟΕΜΣ θα επανέλθει στα 388 ευρώ (έμμεση αύξηση κατά 58 ευρώ). Τα αναδρομικά που δικαιούται από 1/1/2021 ανέρχονται σε 1.392 ευρώ.

3. Απόστρατος του Πολεμικού Ναυτικού με αρχικό μέρισμα και ΕΚΟΕΜΝ 470 ευρώ έχει μείωση 15% (-71 ευρώ) από τον νόμο 4093 και παίρνει 399 ευρώ. Με την κατάργηση της κράτησης θα έχει έμμεση αύξηση κατά 71 ευρώ, το μέρισμα θα επανέλθει στα 470 ευρώ και θα πάρει αναδρομικά 1.704 ευρώ.

Κλικ για μεγέθυνση:

Ενισχύσεις έως 2.000€ σε αστυνομικούς

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ που κατατέθηκε διευρύνονται τα ποσά της εφάπαξ ενίσχυσης που χορηγεί ο Ειδικός Λογαριασμός του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.Α,Σ.) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑΠΑΣΑ).

Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι οι μέτοχοι ταμείου και σε περίπτωση θανάτου μετόχου, είναι τα μέλη της οικογένειάς του κατ' ισομοιρία (σύζυγος και τα τέκνα και ελλείψει τούτων γονείς και αδέλφια). Για εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις, (κακοήθη νοσήματα, νεφρική ανεπάρκεια, παθήσεις για τις οποίες ο ασθενής υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση), καθώς και παθήσεις που προκαλούν αναπηρία ποσοστού άνω του 67% η εφάπαξ ενίσχυση ανέρχεται σε 2.000 ευρώ. Την ενίσχυση δικαιούνται οι μέτοχοι και για άλλες παθήσεις ύστερα από αξιολόγηση ιατρού και έγκριση του Ταμείου.

Για δυσίατα νοσήματα του μετόχου ή μέλους της οικογενείας του, χορηγείται ενίσχυση 1.500 ευρώ. Για παθήσεις του μετόχου σε διατεταγμένη υπηρεσία, η εφάπαξ ενίσχυση ανέρχεται σε 400 ευρώ.

Για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή της συζύγου η ενίσχυση φτάνει στα 1.500 ευρώ. Για θεομηνία ή φυσικό φαινόμενο, όπως σεισμός, πυρκαγιά και πλημμύρα, ή άλλο σοβαρό συμβάν δίδεται ενίσχυση 1.000 ευρώ για ζημιές σε πρώτη κατοικία ή οικοσκευές. Τα ποσά της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνονται ανάλογα με το διάστημα απουσίας του μετόχου από την υπηρεσία κατά 10%, 15% και 20%.

Δημοσίευση σχολίου

23 Σχόλια

 1. Που τα βλέπει ρε ο κατιμάς τα διπλά αναδρομικά και συνεχίζει τον άθλιο και προβοκατορικο κοινωνικό αυτοματισμό; Ρε τι σουργελα είναι αυτά; Τέλος, τέλος είπαμε για την πιο άχρηστη κυβέρνηση για τις ΕΔ και την ασφάλεια της χώρας, είτε εκτός είτε εντός και ειδικά στα σύνορα με την αθρόα μάζωξη των λαθρομεταναστών. Αεί σιχτιρ "πχιά ".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το άρθρο είναι ελλιπές, κατά την γνώμη μου, όπως κ τόσα άλλα άρθρα που δημοσιεύετε, γιατί αφήνουν απεξω το επικουρικό της Αστυνομίας, το οποίο θαπρεπε ναναι άμεσα συγκρίσιμο με το ΜΤΣ, για να αντικατοπτριζει την αφαίμαξη που γίνεται από τους μερισματουχους της ΕΛΑΣ, χωρίς να φταίνε οι υπόψη νερθσματουχοι βέβαια, για τα τεκταινόμενα, γιατί κ αυτοί είναι χαμένοι από τους λοιπούς συναδέλφους τους της ΕΛΑΣ. Πρέπει να γίνεται η σύγκριση για να βλέπουν οι ιθύνοντες πρωτιστως πόσοι πόροι προέρχονται η που πηγαίνουν από εκεί!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ως συνήθως λάθος το δημοσίευμα. Τα αναδρομικά έπρεπε να σωθούν από το 13 ή στη χειρότερη περίπτωση 5/16. Δεν υπολογίζει ότι αυτά φορολογούνται και αν κάνουμε συμπληρωματικές δηλώσεις ο φόρος και η ΕΑΣ θα φτάσει πάνω από 30% και γενικά παρουσιάζεται σαν να μας χαρίζει το κράτος χρήματα , ενώ ειναι δικά μας παράνομα παρακρατηθέντα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αν του κατίκου του απαγορεύσεις την λέξη "αναδρομικά" θα πεθάνει. Ο τύπος έχει πάει σε άλλο επίπεδο την λεζάντα των οραμάτων του. Κατάντια, όταν το χέρι δεν υπακούει στον νου αλλά στα λόγια του υποβολέα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΤ ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;; Η ΠΑΥΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΚ.ΠΟΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΕΦΑΠΑΞ ΟΠΟΤΕ ΔΟΘΟΥΝ ΤΟΥ 2021 Η ΤΟΥ 2022; ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΖΕ ΤΟ 13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΤΣ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ; ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί ο τύπος είναι επιφορτισμένος να χτυπήσει "νομή"! Πρώτη φορά είναι άλλωστε? Αν ήταν αντιπολιτευόμενος θαγραφε τα ανάποδα απ' όσα γράφει τώρα! Λες κ είμαστε κορόιδα κ δεν ξέρουμε την πραγματικότητα, που δεν είναι το ύψος μας, ίσκιος του απογεύματος, που πωλούν ως μπόι οι δημοσιογράφοι!

   Διαγραφή
 6. Διπλά αναδρομικά σε απόστρατους–Επιστροφές έως 2.136€–Πληρωμές με το μέρισμα Μαρτίου (ΠΙΝΑΚΕΣ) Οταν λέs μέρισμα Μαρτίου στήν επικεφαλίδα είναι αυτό πού καταβαλεται τον μήνα Φεβρούαριο...καί παρακάτω ... Οι αυξήσεις στα μερίσματα αναμένεται να δοθούν στο τέλος Μαρτίου, και ενδεχομένως ως τότε να έχουν προλάβει οι υπηρεσίες των Μετοχικών Ταμείων να βγάλουν και τα αναδρομικά, διαφορετικά πρώτα θα δοθούν οι αυξήσεις και στη συνέχεια (Απρίλιο-Μάιο) τα αναδρομικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για μια ακομη φορα στο ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ για την ΕΓΚΡΙΤΗ και ΕΓΚΥΡΗ ΕΜΗΝΕΡΩΣΗ. .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. 1)Στο μέρισμα μηνός Απριλίου ΜΤΣ (τέλος Μαρτίου).
  α)θα καταργηθεί η μείωση (κράτηση) ν4093/12.
  β)θα έχει ΣΥΝΟΛΟ αναδρομικών 3 μηνών ΙΑΝ/2023,ΦΕΒ/2023,ΜΑΡ/2023 (σε ξεχωριστή σειρά στο ενημερωτικό).
  2)Θα δοθεί; και το έκτακτο μέρισμα έτους 2022(είναι το μικτό ποσό μερίσματος χωρίς κρατήσεις).
  3)Τ αναδρομικά ν4093/12 ετών 2021,2022 αναμονή ,για το πότε θα δοθούν ,αν σε δόσεις ή εφάπαξ.
  Παρασκευή, Φεβρουαρίου 10, 2023 7:16:00 μ.μ.
  Υπολογισμός αναδρομικών ΜΤΣ 2021-2022 . (Κατάργηση μείωσης (κράτησης) Ν 4093/2012)
  α)Από ΙΑΝ/2021 έως ΚΑΙ τον ΙΟΥΝ/2022 το μικτό ποσό μερίσματος ΜΤΣ είναι ΙΔΙΟ π.χ. 134,83 το μικτό (με 13,48 ευρώ η μείωση(κράτηση) Ν 4093/12).
  β)Από ΙΟΥΛ/2022 έως και ΔΕΚ/2022 το μικτό ποσό μερίσματος ΜΤΣ αυξήθηκε 3,33% π.χ. 139,32 το μικτό (με 13,93 ευρώ η μείωση(κράτηση) Ν 4093/12).
  ΑΡΑ
  1)13,48 Χ 18 μήνες=242,64
  2)13,93 Χ 6 μήνες=83,58
  Σύνολο 326,22 μικτά - 20% φόρος=260,98 πληρωτέα
  4)Στην επικουρική σύνταξη ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ παραμένει η μείωση (κράτηση )ν4093/12.
  Είδωμεν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Σιγά μην πούμε και ευχαριστώ. Αντί για 7 χρόνια που υπάρχει η μείωση μερισμάτων και έπρεπε να πάρουμε, μας δίνουν 2 χρόνια λόγω εκλογών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ενημερωτικό: σε μποϊκοτάζ προτρέπει το ΙΝΚΑ από τις 13 Φεβρουαρίου έως τις 20 Φεβρουαρίου σε γάλα, γιαούρτια και τυριά, γιατί πήραν τη μεγαλύτερη αύξηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έφτασαν στον θεό θα προσθέσω εγώ, παρακαλώντας ταυτόχρονα για μαζική ανταπόκριση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην εστιάζεις μόνο στα γαλακτοκομικά!.Αυτό είναι λάθος. Σε αυτά τα προϊόντα και οχι μόνο η πώληση τους από τα μάρκετ είναι με αυξημένο ποσοστό κέρδους 35%..Εκεί είναι το πρόβλημα και ο κρατικός έλεγχος που θα πρέπει να γίνεται π.χ. εάν υπάρχει υπερκοστολόγηση σε όλα τα στάδια από την παρασκευή του προϊόντος μέχρι την τελική πώληση και άλλα λογιστικά τερτίπια... πάντως οι τιμές είχαν πάρει την ανιούσα από το Φθινόπωρο του 2021 πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία {Φεβρ. 2022}.......

   Διαγραφή
  2. Τα γαλακτοκομικά είναι η αρχή, έπεται εβδομαδιαία αποχή αγορών και σε άλλα προϊόντα που δεν δικαιολογείται η τεράστια αύξηση τους. Αν το καταφέρουμε, να απέχουμε, θεωρώ ότι κάποιοι θα σκέφτονται διπλά να κάνουν ανατιμήσεις.

   Διαγραφή
 11. ασε μας ρε.κατικο..ημερομηνιες ! πληρωμων..διαφερουν απο ταμειο σε ταμειο ...ΙΔΩΜΕΝ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Το δημοσίευμα είναι τσίχλα ξαναμασημένη, αλλά θα πουλήσει αρκετά φύλλα. Καλό θα είναι να μην τους δίνεται τέτοια προβολή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΟΠΟΥ ΠΟΛΛΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΑΡΕ ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ λέει ο λαός .
  Όταν θα δοθούν ( δηλ. πόσα θα πάρει ο καθένας στο χέρι και εφόσον γίνει παρακράτηση φόρου η δεν γίνει και θα πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές δηλώσεις) τότε θα δούμε ΠΟΣΑ ΑΠΙΔΙΑ ΕΧΕΙ Ο ΣΑΚΟΣ . Το τι Λέει ο κάθε παρατρεχάμενος και το κάθε Ντελίβερι της Ν.Δ προκειμένου να αποσπάσουν ψήφους είναι όνειρο θερινής Νυκτός . ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ ΝΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΙ ΕΝΑ ΕΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΤΣ ΚΑΙ ΕΚΟΕΜΣ ΘΑ ΔΕΙ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΤΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΟΕΜΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΠΡΟΣΤΕΙΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΞΑΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Απο τη στιγμή που δίδονται αναδρομικά μόνο για 2 έτη, ενώ παρακρατούνταν παρανόμως για τουλάχιστον 7 έτη, το ελάχιστο που οφείλουν να κάνουν είναι να μην φορολογήσουν αυτα τα ελάχιστα που θα μας επιστραφούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. εννοείται από τα ποσά αυτά θα μας κρατήσουν το 50% μετά τις διορθωτικές δηλώσεις εισοδημάτων όπως έγινε και επί των αναδρομικών του 2021......τόσο Καραγκιόζηδες.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Για τη μείωση του ΒΟΕΑ κουβέντα, ενώ για τα αναδρομικά πού παρανόμως παρακράτηθεντα έχει πέσει πολύ διαφήμιση,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Για το κλέψιμο του ΒΟΕΑ και μόνο ,θα φάτε μαύρο . Ακούς Μητσοτάκη;Ας σε ψηφίσει ο Πρόεδρας και οι φίλοι του. Κατάμαυρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Στά έν λόγω πού μάs αφορούν ,τα μέτοχικα πότε θά ανακοινώσουν τίs ημερομηνίεs καταβολήs όλων τών παραπάνω αυξήσεων ,αναδρομικών ,13ου μερίσματοs κλπ κλπ ή θά τά μαθαίνουμε από τά πρωτοσελιδα τού τύπου;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Δυστυχώς πολλοί πρώην συναδελφοι στα ΜΤ αντιμετωπίζουν τους απόστρατους σαν ξένους και όχι σαν μερισματουχους λες κι αυτοί δεν θα πηδήξουν το χαντάκι που μας χωρίζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή