Προαγωγές ΕΠΟΠ Ετών 2021-2022-2023 – Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Κύρωση Πίνακα Προαγωγών ΕΠ.ΟΠ. Λοχιών
Ετών 2021-2022-2023
ΑΔΑ: ΨΦΓΝ6-Μ36 ΕΔΥΕΘΑ: 15/2023

1. Σας κοινοποιούμε:

κθ. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/1/641351/Σ.570/24 Ιαν 23 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγών ΕΠ.ΟΠ. Λο-χιών, Ετών 2021-2022-2023».

λ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/1/641357/Σ.573/24 Ιαν 23 «Προαγωγή Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών Ετών 2021-2022-2023»...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια