Νέα Απόφαση Χαρδαλιά: Χορήγηση δικαιώματος υγειονομικής εξέτασης-νοσηλείας στα μέλη οικογενειών μαθητών Παραγωγικών Σχολών ΕΔ στα Σ.Ν. (ΦΕΚ)

Νέα Απόφαση Χαρδαλιά: Χορήγηση δικαιώματος υγειονομικής εξέτασης-νοσηλείας στα μέλη οικογενειών μαθητών Παραγωγικών Σχολών ΕΔ στα Σ.Ν. (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 74/13.01.2023 η με Αριθμ. Φ.700/6/500064 απόφαση του ΥΦΕΘΑ Ν. Χαρδαλιά που αφορά: «Χορήγηση δικαιώματος υγειονομικής εξέτασης και νοσηλείας στα μέλη των οικογενειών των μαθητών παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και στους συνταξιούχους που εργάστηκαν στην Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και στα μέλη των οικογενειών τους στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (Σ.Ν.)»

Άρθρο 1
Χορήγηση δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης

1. Στα μέλη των οικογενειών των μαθητών παραγωγικών σχολών των Ε.Δ. χορηγείται δικαίωμα υγειονομικής εξέτασης και νοσηλείας, στα Σ.Ν., ως εξής:

α. Στα μέλη οικογενειών των μαθητών παραγωγικών σχολών του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.) στα Σ.Ν. του Σ.Ξ.

β. Στα μέλη οικογενειών των μαθητών παραγωγικών σχολών του Π.Ν. στα Σ.Ν. του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.).

γ. Στα μέλη οικογενειών των μαθητών παραγωγικών σχολών της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ).

2. Στους συνταξιούχους που εργάστηκαν στην Π.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και στα μέλη των οικογενειών τους χορηγείται δικαίωμα υγειονομικής εξέτασης και νοσηλείας, στο 251 ΓΝΑ.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογένειας για τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 1 λογίζονται οι γονείς και τα ανήλικα αδέλφια των μαθητών παραγωγικών σχολών των Ε.Δ.

2. Ως μέλη οικογένειας για τους δικαιούχους της παρ. 2 του άρθρου 1, νοούνται η/ο σύζυγος του/της συνταξιούχου υπαλλήλου της Π.Α., τα ανήλικα άγαμα τέκνα ηλικίας δεκατεσσάρων(14) έως δεκαοκτώ (18) ετών καθώς και τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες Σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια