Πολεμικό Ναυτικό: Προαγωγές Πλοιάρχων-Αντιπλοιάρχων-Πλωταρχών (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Προαγωγή Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: Ψ6ΝΚ6-809

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προάγουμε από 10.03.2022 στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ. 1400/1973, την περ. α της παρ. 4 και την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους παρακάτω Πλοιάρχους, οι οποίοι κρίθηκαν σε έκτακτη κρίση έτους 2022 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ) ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», σύμφωνα με τη 4/Σ.4/10.03.2022 απόφασή του:...

5. Προάγουμε από 06.07.2022 στον βαθμό του Πλοιάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ. 1400/1973, την περ. δ της παρ. 4 και την περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, τους παρακάτω Αντιπλοίαρχους Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ), οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2022-2023 από το ΑΝΣΚ ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» λόγω συμπλήρωσης 35ετίας, σύμφωνα με την 5/Σ.5/16.03.2022 απόφασή του:...

6. Προάγουμε από 04.07.2022 στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ. 1400/1973, την περ. δ της παρ. 4 και την περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, τους παρακάτω Πλωτάρχες Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ), οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2022-2023 από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών (ΣΠΑ) ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» λόγω συμπλήρωσης 35ετίας, σύμφωνα με τη 4/Σ.4/08.04.2022 απόφασή του:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια