Τι περιμένουν οι απόστρατοι το 2023–Μειώσεις Ν.4093/12–Εξαγορά «Μάχιμης 5ετίας»–Συνταξιοδότηση Στρατιωτικών με 15 χρόνια (ΟΔΗΓΟΣ)

Ενημερωθείτε για όλες τις αλλαγές-ανατροπές-αποφάσεις που θα επηρεάσουν τη ζωή όλων των συνταξιούχων-αποστράτων και των οικογενειών τους το 2023!

Του Αλέξη Π. Μητρόπουλου (Καθηγητής-Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ) - Επιμέλεια: Αγγελική Μητροπούλου (Διδάκτωρ-Δικηγόρος)

1. Αύξηση από 1-1-2023 όλων των κύριων συντάξεων κατά 7,75%

Από 1-1-2023 αυξάνονται όλες οι κύριες συντάξεις κατά 7,75%. Για μεν τους ήδη συνταξιούχους και όσους έχουν έναρξη καταβολής έως 31-12-2022 (υπέβαλαν αίτηση έως 30-11-2022), θα δοθεί ολόκληρη η αύξηση τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική σύνταξη. Για τους «νέους» συνταξιούχους, με καταβολή της σύνταξης μετά την 1-1-2023, η αύξηση κατά 7,75% θα δοθεί ολόκληρη στην εθνική σύνταξη και κατά 2% περίπου στην ανταποδοτική, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Η κυβέρνηση ήδη ψήφισε τη διάταξη του άρθρου 18 ν. 4997/2022 που προβλέπει την αύξηση μόνο των κύριων συντάξεων κατά 7,75%.

Ήδη εκδόθηκε και η υπ’αριθ.126331/30-122022 (ΦΕΚ Β’ 6949) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας για τον «συντελεστή της παρ.4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016», που εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου και καθορίζει την αύξηση κατά 7,75% μόνο για τις κύριες συντάξεις με έναρξη καταβολής έως 31-12-2022. Επίσης το αρμόδιο Υπουργείο (Υφυπουργός Παναγιώτης Τσακλόγλου) εξέδωσε έγγραφο με «Οδηγίες για την εφαρμογή του συντελεστή αύξησης συντάξεων της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.4387/2016 από 1-1-2023».

Για 13 χρόνια, ως γνωστόν, οι συντάξεις δεν είχαν αυξηθεί. Είχαν μάλιστα υποστεί περικοπές συνολικού ύψους 120 δις € για την περίοδο 2010-2022. Η αναστολή τής αύξησης των συντάξεων («πάγωμα») έγινε κατ’εφαρμογή της ταπεινωτικής συμφωνίας της 12ης Ιουλίου 2015, που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την τρόικα.

Στις 31-12-2022 έληξε η απαγόρευση των αυξήσεων που έχει επιβάλλει ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/2016 (άρθρο 14 παρ. 3α) αλλά και ο νόμος Βρούτση 4670/2020 (άρθρο 25 παρ.4-5). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 25 (παρ. 4-5) του ν. 4670/2020 («νόμος Βρούτση»), αύξηση των συντάξεων μπορεί να γίνει μόνο από 1-1-2023 και μέχρι τον μέσο ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή!!

2. Αύξηση της εθνικής σύνταξης από 1-1-2023 για «παλαιούς» και «νέους» συνταξιούχους

Από 1-1-2023 η εθνική σύνταξη από 384 € αυξάνεται στα 413,76 € (για 20 χρόνια ασφάλισης ή 6.000 ΗΑ) και από 346 € στα 372,38 € (για 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ΗΑ). Για λιγότερα από 20 έτη ασφάλισης, η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

3. Αύξηση της σύνταξης των απασχολουμένων συνταξιούχων κατά 7,75% επί του αρχικού ποσού της σύνταξης

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4387/2016 «1.α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.».

Η περικοπή κατά 30% (άρθρο 27 ν. 4670/2020) λόγω απασχόλησης θα γίνει επί της αυξημένης κατά 7,75% αρχικά καταβαλλόμενης σύνταξης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 (σχετική η υπ’αριθ. Φ.80000/οικ.14032/571/3-4-2020 εγκύκλιος της ΓΓΚΑ) αντικαθίσταται το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 και εισάγεται ένα νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων, που ισχύει από 28-2-2020 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4670/2020). Αφορά το σύνολο των απασχολούμενων συνταξιούχων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται μεταβατικό στάδιο ένταξης στη νέα ρύθμιση, προκειμένου για την ομαλή υπαγωγή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο.

4. Αύξηση από 1-1-2023 από 5-20% των μερισμάτων 120.000 αποστράτων

Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που έχει τεθεί σε διαβούλευση (μέχρι τη στιγμή που συντάσσεται ο παρών Οδηγός) με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις» καταργείται η αντισυνταγματική διάταξη του ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο περ.Β υποπερ.Β.3) για τα μερίσματα στα Ταμεία του Στρατού Ξηράς, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Η κατάργηση των μειώσεων στα μερίσματα των στρατιωτικών προβλέπεται στο άρθρο 35 του ανωτέρω σχεδίου νόμου και έχει τίτλο «Κατάργηση μειώσεων ν.4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους».

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, «Από 1η.1.2023 καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ.Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222) στα μερίσματα και τις οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας». Η κατάργηση αυτή, όπως αναφέρεται στη διάταξη, θα έχει μάλιστα και αναδρομική ισχύ (από 1-1-2022).

Έτσι 120.000 περίπου απόστρατοι Ξηράς, Ναυτικού και Αεροπορίας θα λάβουν αναδρομικά ποσά μερίσματος για 12 μήνες, με το μηνιαίο όφελος να ανέρχεται από 10 έως 90 €. Οι αυξήσεις για τους απόστρατους σε μηνιαία βάση θα διαμορφωθεί ανάλογα με το ποσό μερίσματος, τον βαθμό και το ποσοστό μείωσης που είχαν από τον ν. 4093/2012 και ειδικότερα:

- Αύξηση από 10-75 € τον μήνα για τα μερίσματα και το ειδικό βοήθημα (ΕΚΟΕΜΣ) του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

- Αύξηση από 12-87 € τον μήνα για τα μερίσματα και το ειδικό βοήθημα (ΕΚΟΕΜΝ) του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και

- Αύξηση από 14-89 € τον μήνα για τα μερίσματα και το ειδικό βοήθημα (ΕΚΟΕΜΑ) του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ

5. Αύξηση των συντάξεων, μερισμάτων και εφάπαξ των στελεχών ΕΔ-ΣΑ με βάση το Π.Δ. 93/2020

Τη μεγαλύτερη αύξηση θα έχουν από 1-1-2023 όσοι αποχωρήσουν από την Υπηρεσία με 36-40 έτη. Με βάση το Π.Δ. 93/2020 (ΦΕΚ Α’ 219) και τον νόμο Βρούτση 4670/2020, για κάθε έτος ασφάλισης μεταξύ 36-40, η ετήσια αύξηση θα έχει προσαύξηση 2,55% ανά έτος.

6. Αύξηση από 1-1-2023 του ανώτατου ορίου (πλαφόν) των κύριων συντάξεων (μίας ή αθροίσματος κυρίων συντάξεων)

Από 1-1-2023 αυξάνεται το πλαφόν των κύριων συντάξεων μίας ή περισσοτέρων συντάξεων από τα 4.608 € μεικτά (12 μήνες Χ 384 €) στα 4.965,12 € μεικτά (12 μήνες Χ 413,76 €). Με το άρθρο 120 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134) η σημερινή κυβέρνηση θέσπισε νέο ανώτατο όριο μηνιαίας κύριας σύνταξης (ή αθροίσματος συντάξεων) που χορηγούνται αποκλειστικά από τον ΕΦΚΑ.

Έτσι το νέο καθαρό ποσό από 1-1-2023 θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

7. Αύξηση της σύνταξης λόγω της κατάργησης της παρακράτησης Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθρου 29 του ν.3986/2011)

Από 1-1-2023 καταργείται η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που εφαρμόζεται στους φορολογουμένους - συνταξιούχους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Επομένως, δεν θα παρακρατείται πλέον από τον e-ΕΦΚΑ το ανωτέρω ποσό, αυξάνοντας το καθαρό μετά φόρων ποσό σύνταξης των δικαιούχων.

8. Το 2023 θα υπάρξει περαιτέρω μείωση του εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων-στρατιωτικών-ιδιωτικού τομέα (όπου χορηγείται)

Με το άρθρο 31 ν. 4870/2020 (νόμος Βρούτση) και το άρθρο 35 του ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), από 1-1-2014 και για όλα τα επόμενα χρόνια και μέχρι τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου, καταργήθηκε η ανταποδοτικότητα του εφάπαξ. Συνεπώς, για κάθε έτος μετά το 2014, θα καταβάλλονται μόνο άτοκες οι εισφορές! Η μείωση τού εφάπαξ ανέρχεται έως και 500 € για κάθε έτος από το 2014 και μέχρι το έτος συνταξιοδότησης. Είναι γεγονός ότι και ο λόγος αυτός συνετέλεσε στη μαζική συνταξιοδότηση πολλών εργαζομένων τα τελευταία χρόνια, κυρίως το 2021 και το 2022.

Χαρακτηριστική είναι η υπ’αριθ. Φ80020/ΟΙΚ.12029/Δ16/310/29-4-2020 Υπουργική Απόφαση, που ενημερώνει Υπηρεσίες και ασφαλισμένους για τη μεγάλη κατ’ έτος μείωση τού εφάπαξ από 1-1-2014!! Έτσι, σύμφωνα με τον ισχύοντα σήμερα νόμο Βρούτση (που διατήρησε σε ισχύ την απαράδεκτη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου), το εφάπαξ ενός υπαλλήλου-στρατιωτικού-ιδιωτικού υπαλλήλου που συνταξιοδοτήθηκε το 2022, αποτελείται από δύο ξεχωριστά τμήματα:

α) ένα τμήμα για τα έτη μέχρι 31-12-2013 που είναι το ανταποδοτικό (μέχρι και το 2013 υπολογίζεται με το 60% τού μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών της πενταετίας 2009-2013 επί τα έτη ασφάλισης έως το 2013) και

β) ένα τμήμα για τα έτη από το 2014 έως το 2022 (έτος συνταξιοδότησης), που αποτελείται μόνο από τις εισφορές τής περιόδου 2014-2022 χωρίς τόκο!!

Οι μεγάλοι χαμένοι των νόμων Κατρούγκαλου-Βρούτση είναι όσοι έχουν λίγα χρόνια ασφάλισης πριν το 2014 και τα περισσότερα μετά το 2014! Είναι αυτονόητο ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (νόμοι Κατρούγκαλου-Βρούτση), όσοι εργαζόμενοι εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά την 1-1-2014, θα λάβουν ως εφάπαξ ΜΟΝΟ τις εισφορές που έχουν καταβάλλει και μάλιστα άτοκα!!

9. Το 2023 οι συνταξιούχοι θα χάσουν σχεδόν 1 δις € από την εισφορά υπέρ ΕΑΣ (μείωση 3%-14%) για όλες τις κύριες συντάξεις από 1.400 € (μεικτά) και άνω

Με θλίψη εντοπίσαμε στη σελ. 160 της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2023 και στον Πίνακα 3.20 ότι η βασική πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό του ΑΚΑΓΕ θα προέρχεται και το 2023 (όπως και τα προηγούμενα χρόνια) από την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ν.3865/2010, 3986/2011, 4002/2011), την οποία η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρχικά είχε κρίνει αντισυνταγματική με τις αποφάσεις 244/2017 και 504/2021, ενώ με τη νεώτερη απόφασή της 1477/2021 την έκρινε συνταγματική από 1-1-2019.

Συγκεκριμένα για το 2023 προβλέπεται τα βασικά έσοδα του προϋπολογισμού για το ΑΚΑΓΕ (που ιδρύθηκε με το άρθρο 149 του ν. 3655/2008) να προέλθουν από την παρακράτηση υπέρ ΕΑΣ από τους συνταξιούχους που έχουν κύρια σύνταξη 1.400 € (μεικτά) και άνω και επικουρική 300 € (μεικτά) και άνω.

10. Πάνω από 5 δις € θα χάσουν οι συνταξιούχοι το 2023 από την παρακράτηση της εισφοράς 6% υπέρ υγείας (υπέρ ΕΟΠΥΥ)

Αποκαλυπτικά είναι και τα όσα περιλαμβάνονται στις Εισηγητικές Εκθέσεις των κρατικών προϋπολογισμών για τα έτη 2016-2022, όπου φαίνεται αδιαμφισβήτητα ότι η επιβολή τής μηνιαίας εισφοράς 6% σε 5 εκατ. συνταξιοδοτικές παροχές (κύριες, επικουρικές κ.ά.) κόστισε στους συνταξιούχους, κατά την περίοδο 2016-2022, περίπου 30 δις €. Το ποσό αυτό αποτελεί το 90% και πλέον των ετήσιων εσόδων του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την από 6-8-2022 ανάλυση και τους σχετικούς πίνακες της ΕΝΥΠΕΚΚ.

Επομένως, είναι φυσικό, το ψηφισμένο από τον ΣΥΡΙΖΑ (άρθρο 44 ν.4387/2016) και επαναψηφισμένο από τη ΝΔ (άρθρο 39 ν.4670/2020) ισόβιο «χαράτσι»-«εισφορά» 6% υπέρ υγείας να συμπεριληφθεί και στον κρατικό προϋπολογισμό τού έτους 2023.

11. Εκτός συνταξίμων αποδοχών ΚΑΙ το 2023 η προσωπική διαφορά των δημοσίων υπαλλήλων. Περαιτέρω μείωση των νέων συντάξεων των δ.υ.

Με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176) προβλέφθηκε ότι σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, στους οποίους από την εφαρμογή των διατάξεων του Ενιαίου Μισθολογίου προκύπτει βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από τις καταβαλλόμενες στις 31-12-2015, τότε η διαφορά διατηρείται ως προσωπική.

Εξάλλου με τη διάταξη του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74), που αναφέρεται σε όλα τα Ειδικά Μισθολόγια, συμπεριλαμβανομένων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ορίζεται ότι: «Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούταν ο λειτουργός ή πάλληλος στις 31-12-2016, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική».

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. Φ.10042/οικ.15161/349/16-4-2020 εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση που αναφέρεται στο άρθρο 23 του ν.4670/2020, στις συντάξιμες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων στους οποίους έχει εφαρμογή το Ενιαίο Μισθολόγιο, καθώς και σ’αυτές των υπαγομένων στα Ειδικά Μισθολόγια (συμπεριλαμβανομένων και των ενστόλων) ΔΕΝ θα συμπεριλαμβάνεται εφεξής η προσωπική διαφορά.

Συγκεκριμένα η υπ’αριθ. πρωτ.Φ.10042/οικ.15161/349/16-4-2020 εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας αναφέρει:

«Σε ό,τι αφορά τις συντάξιμες αποδοχές των ανωτέρω προσώπων, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

...Για τους αμειβόμενους με τις διατάξεις του ειδικού μισθολογίου (ν.4472/2017), από 1.1.2017, οι συντάξιμες αποδοχές των με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπαλλήλων, ανεξάρτητα εάν ανήκουν στην κατηγορία των «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων, προσδιορίζονται ρητώς στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4488/2017 και είναι οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές της παρ.10 του άρθρου 153 του ν.4472/2017, με εξαίρεση την προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ίδιου νόμου.».

Μετά από αυτά, γίνεται κατανοητό ότι η σχετική εγκύκλιος, ερμηνεύοντας το άρθρο 23 του ν. 4670/2020, εξαιρεί την προσωπική διαφορά από τις συντάξιμες αποδοχές, απαλλάσσοντας το κράτος από την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών υπέρ της προσωπικής διαφοράς που κατέβαλαν οι δικαιούχοι. Έτσι, αφού η προσωπική διαφορά εφεξής ΔΕΝ θα περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές, οι νέοι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ένστολοι θα έχουν σαφώς χαμηλότερες συντάξεις! Όσο μεγαλύτερη είναι η προσωπική διαφορά, τόσο περισσότερο θα μειώνεται και η σύνταξη του δικαιούχου. Δηλαδή η μείωση των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων και των ενστόλων, όλων των υπαγομένων στο Ενιαίο Μισθολόγιο αλλά και σε Ειδικά Μισθολόγια, θα είναι ίση δηλαδή με την προσωπική διαφορά εκάστου!

12. Την 1-1-2023 χορηγείται η 4η δόση επανυπολογισμού στους «παλαιούς» συνταξιούχους

Την 1-1-2023 χορηγείται σε 243.000 «παλαιούς» συνταξιούχους (πριν 12-5-2016), με 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου και άνω, η 4η δόση επανυπολογισμού των συντάξεων.

13. Δυνατότητα εξαγοράς έως 5 ετών («μάχιμη πενταετία») για όλους τους ενστόλους για θεμελίωση ή προσαύξηση της σύνταξης

Η ρύθμιση αυτή είναι πρόσφατη και πολύ ευμενής για όσους νέους (κυρίως) υπηρετούν στον Στρατό και τα Σώματα Ασφαλείας και δεν είχαν (όπως οι παλαιοί συνάδελφοί τους) τη δυνατότητα εξαγοράς με πολύ ευνοϊκούς όρους της λεγόμενης «μάχιμης πενταετίας».

Σύμφωνα με το άρθρο 23 ν. 4997/2022: «1.Η παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α’ 210), περί του αυξημένου υπολογισμού στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται: α) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, β) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, γ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, δ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από τα εν ενεργεία μόνιμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

(...) Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται στην παρούσα δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο. Χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται στο διπλάσιο σύμφωνα με την παρούσα δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως διπλάσιος κατ’ εφαρμογή άλλων διατάξεων.».

Από 1-1-2023 η αναγνώριση της «μάχιμης» πενταετίας για τους ενστόλους που υπηρετούν στον Στρατό και τα Σώματα Ασφαλείας (Λιμενικό, Αστυνομία, Πυροσβεστική) γίνεται με ποσοστό 6,67% επί των συνταξίμων αποδοχών που ισχύουν κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η υπηρεσία που λογίζεται αυξημένη στο διπλάσιο. Στην ουσία γίνεται με βάση την αποζ ημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι με κόστος εξαγοράς 40 € τον μήνα ή συνολικά 2.400 € για ολόκληρη τη «μάχιμη» πενταετία.

14. Δυνατότητα συνταξιοδότησης για όλους τους στρατιωτικούς με 15 χρόνια λόγω παραίτησης ή με 4,5 έτη λόγω μόνιμης ανικανότητας

Από 1-1-2023 παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους στρατιωτικούς, ασφαλισμένους πριν την 31-12-1992 και με θεμελιωμένο δικαίωμα έως το 2010, όταν παραιτηθούν, να εξέλθουν στη σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας (έως το 2010) και έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας (γυναίκες) και το 65ο (άνδρες).

Επίσης, στην περίπτωση απομάκρυνσης χωρίς τη θέλησή τους από την Υπηρεσία ή λόγω συμπλήρωσης από αυτούς τού ορίου ηλικίας, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 15 ετών πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας. Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης πρέπει να είναι 4,5 έτη ενώ, στην περίπτωση ανικανότητας «ένεκεν της υπηρεσίας», ο νόμος δεν απαιτεί ελάχιστο χρόνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, ΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2017-2018)

1. Κατάργηση με ενσωμάτωση στην κύρια σύνταξη της προσωπικής διαφοράς για όλους τους συνταξιούχους με πολιτική απόφαση και αναδρομικά

2. Πολιτική απόφαση για την καταβολή των αναδρομικών 11μηνου σε 2.000.000 συνταξιούχους ή κληρονόμους τους που δεν είχαν ασκήσει αγωγή μέχρι 30-7-2020, όπως όριζαν οι 1403-1407/2022 ΟλΣτΕ

3. Χορήγηση αναδρομικών Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για τα έτη 2017-2018, σύμφωνα με απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με πολιτική απόφαση να καταργηθεί η ΕΑΣ

Με την υπ’αριθ. 244/10-2-2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των μνημονιακών νόμων 3865/2010, 3986/2011, 4002/2011 κ.ά., με τους οποίους είχε επιβληθεί «Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» (ΕΕΑΣ) σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου (Δημόσιο, ειδικά μισθολόγια, σώματα ασφαλείας κ.ά). Ωστόσο, ακολούθησε η έκδοση της υπ’αριθ. 1477/2021 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύμφωνα με αυτή τη νεώτερη απόφαση, οι συνταξιούχοι και οι κληρονόμοι τους θα πληρώνουν ισόβιο «χαράτσι» σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, αφού με την υπ’αριθ. 1477/2021 απόφαση, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ακύρωσε τις δικές της προηγούμενες αποφάσεις 244/2017 και 504/2021, οι οποίες είχαν κρίνει αντισυνταγματική την παρακράτηση της ΕΑΣ!!

Έτσι η ΕΑΣ, σύμφωνα με τη νεώτερη αυτή απόφαση 1477/2021 της ΟλΕλΣυν, που ανέτρεψε τις αντίθετες αποφάσεις 244/2017 και 504/2021 του ιδίου Δικαστηρίου, θα συνεχίζει να επιβάλλεται ως μόνιμη εισφορά («χαράτσι») από 1-1-2019 κι εφεξής, σε εφαρμογή των μνημονιακών νόμων που την επέβαλαν και την αύξησαν, όπως εκθέσαμε παραπάνω. Ωστόσο η κυβέρνηση, σύμφωνα και με τις παραπάνω αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οφείλει να επιστρέψει -και μάλιστα εντόκως- σε όλους τους συνταξιούχους-απόστρατους, την εισφορά υπέρ ΕΑΣ αναδρομικά για τα έτη 2017-2018!

Διαβάστε εδώ την ολοκληρωμένη ανάλυση του Αλέξη και της Αγγελικής Μητροπούλου

Ή ΕΔΩ:

Δημοσίευση σχολίου

3 Σχόλια

  1. Σε ένα χρόνο που βγαίνω επιτέλους θα με αφορά, μακάρι να δώσουν και τα δώρα στο δημόσιο και στους συνταξιούχους, πολύ άδικο να παίρνουν δώρο μόνο οι μισοί Έλληνες

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αλέξη προφανώς εκ παραδρομής δεν αναφέρεις για την νέα κράτηση 1% υπέρ του ΝΙΜΤΣ που επιβάλλεται με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ στα ε.ε και ε.α στελέχη (άρθρο 16).

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Εφ οσον οι μισθωτοι του ιδιωτικου τομεα λαμβανουν δωρα εορτων και θερινα επιδοματα θα πρεπει να τα λαμβανουν και οι συνταξιουχοι του ιδιωτικου τομεα.Ετσι θα ανοιξει η πορτα και για ολους τους υπαλληλους δημοσιου.-

    ΑπάντησηΔιαγραφή