Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος με οδηγίες για αύξηση συντάξεων από 1.1.23–Είδη προσωπικών διαφορών–Παραδείγματα

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος με οδηγίες για αύξηση συντάξεων από 1.1.23–Είδη προσωπικών διαφορών–Παραδείγματα

Δημοσιεύθηκε σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΠΜΨ46ΜΤΛΚ-ΒΜΥ) η με Αρ. Πρωτ. 350/3.1.2023 εγκύκλιος με ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του συντελεστή αύξησης συντάξεων της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.4387/2016 από 01.01.2023»

Περιεχόμενα:

1. Συντελεστής αύξησης της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.4387/2016
2. Αύξηση ήδη καταβαλλομένων από τον e-ΕΦΚΑ την 31η.12.2022 συντάξεων
3. Μεθοδολογία εφαρμογής της αύξησης στις ήδη καταβαλλόμενες έως 31.12.2022 συντάξεις - Προσωπικές Διαφορές
3.1. Είδη προσωπικών διαφορών
3.1. Εφαρμογή συντελεστή αύξησης σε συντάξεις που έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του ν.4387/2016 με έναρξη καταβολής από 01.10.2019 μέχρι 31.12.2022
3.2. Εφαρμογή συντελεστή αύξησης σε συντάξεις που έχουν υπολογιστεί με βάση τις προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις με έναρξη καταβολής έως 12.05.2016
3.3. Εφαρμογή συντελεστή αύξησης σε συντάξεις που έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του ν.4387/2016 με έναρξη καταβολής από 13.05.2016 έως και 30.09.2019
4. Εθνική Σύνταξη νέων απονομών από 01.01.2023
5. Ανταποδοτική Σύνταξη νέων απονομών από 01.01.2023
6. Ανώτατο όριο κύριας και επικουρικής σύνταξης
7. Κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου και κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου
8. Βασική Σύνταξη π. ΟΓΑ
9. Σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα του ν. 1296/1982 (Α' 128) που καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ
10. Επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα του άρθρου 93 του ν.4387/2016 που καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ
11. Επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 και Επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007...
11.1. Επίδομα απολύτου αναπηρίας παλαιών ασφαλισμένων
11.2. Επίδομα απολύτου αναπηρίας νέων ασφαλισμένων
11.3 Επίδομα απολύτου αναπηρίας πρώην ΟΓΑ
11.4. Επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 συνταξιούχων του δημοσίου
11.5. Εξωιδρυματικό επίδομα e-ΕΦΚΑ - άρθρο 42 του ν. 1140/1981
12. Συντάξεις απασχολούμενων συνταξιούχων γήρατος
13. Συντάξεις λόγω θανάτου μετά την πρώτη 3ετία καταβολής
14. Προσωρινές συντάξεις και Προκαταβολές σύνταξης
15. Προσυνταξιοδοτικές παροχές και συμπληρώματα προσυνταξιοδοτικού
16. Επικουρικές Συντάξεις
17. Κατάργηση της παρακράτησης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 29 του ν.3986/2011...

Είδη προσωπικών διαφορών

Προκειμένου να καταστούν σαφέστερα τα παραδείγματα των επόμενων υποκεφαλαίων, κρίνεται σκόπιμη η καταγραφή των ειδών των προσωπικών διαφορών που προκύπτουν, αναλόγως της ημερομηνίας έναρξης καταβολής της σύνταξης, και εάν αυτές είναι συμψηφιστέες με την επικείμενη αύξηση. Ειδικότερα, διακρίνονται οι εξής κατηγορίες προσωπικών διαφορών:... (Βλέπε παρακάτω Εγκύκλιο)

Αναλόγως της φύσης της προσωπικής διαφοράς:

Στις αρνητικές προσωπικές διαφορές (και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις 2, 4 και 6): ο συντελεστής αύξησης συντάξεων εφαρμόζεται στο μικτό (προ κρατήσεων και προ φόρου) ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά τη λήξη του δοσολογίου αύξησης, ήτοι από 01.01.2023 για συντάξεις με δοσολόγιο μόνον από τον πρώτο επανυπολογισμό του ν.4387/2016, και 01.01.2024 για συντάξεις με δοσολόγιο και από τον δεύτερο επανυπολογισμό του ν.4670/2020. Η αύξηση δεν επηρεάζει τους επανυπολογισμούς, ούτε τα δοσολόγια καταβολής της αρνητικής προσωπικής διαφοράς, αντιθέτως καταβάλλεται ολόκληρη από 01.01.2023, μαζί με την 5η δόση της αρνητικής προσωπικής διαφοράς του πρώτου επανυπολογισμού και την 4η δόση της αρνητικής προσωπικής διαφοράς του δεύτερου επανυπολογισμού. Η 5η και τελευταία δόση της αρνητικής προσωπικής διαφοράς της παρ. 3βγ εδ.β’, θα καταβληθεί από 01.01.2024, και δεν επηρεάζεται ως προς το ποσό της από την αύξηση συντάξεων.

Κλικ για μεγέθυνση:

Στις θετικές προσωπικές διαφορές (και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις 1, 3 και 5): η αύξηση που προκύπτει από 01.01.2023 συμψηφίζεται με την θετική προσωπική διαφορά. Πρακτικά, ο συντελεστής αύξησης εφαρμόζεται στο μικτό (προ κρατήσεων και προ φόρου) ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά από τον τυχόν επανυπολογισμό με βάση τον ν.4387/2016 και τον ν.4670/2020. Εάν το νέο καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό υπερβαίνει το ποσό που καταβαλλόταν με βάση τις προϊσχύουσες του ν.4387/2016 διατάξεις ή με βάση τον πρώτο επανυπολογισμό του ν.4387/2016, η προσωπική διαφορά εξαλείφεται. Εάν το νέο καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό δεν υπερβαίνει το παλαιό, τότε η προσωπική διαφορά μειώνεται και συνεχίζει καταβαλλόμενη.

Σε μη υποκείμενες σε επανυπολογισμό συντάξεις (δηλαδή σε όσες χορηγούνται από τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και σε όσες χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και δεν έχουν επανυπολογισθεί ή υπολογισθεί δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 23α του κ.ν. 792/1978 (Α΄ 220)), η αύξηση πραγματοποιείται στο ποσό σύνταξης αφαιρουμένων των λοιπών κρατήσεων πλην της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, η οποία υπολογίζεται στο αυξημένο ποσό σύνταξης.

Πιο αναλυτικά, ως προς την εφαρμογή της αύξησης στις ήδη καταβαλλόμενες έως 31.12.2022 συντάξεις του e-ΕΦΚΑ:... (Βλέπε παρακάτω Εγκύκλιο)

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο:

Δημοσίευση σχολίου

5 Σχόλια

 1. και μ'αυτες τις π@ριες περιμενετε ψηφο !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αποψη
  Στο παράδειγμα 3 της παραπάνω εγκυκλιου στο(1) δεν έπρεπε να έχει κράτηση ΕΑΣ(υπολογίστηκε Χ 3%), διότι τα μικτά 1354,23 είναι κάτω από τα 1.400,01 ευρώ ,ενώ στο (2) και (3) το ποσοστό κράτησης ΕΑΣ πρέπει να είναι Χ 3% και όχι Χ 7%,αφού τα μικτά τους ποσά (1446,44 και 1558,54) είναι στην κλιμακα 1400,01-1700,00 ,οπότε το (1)καθόλου κράτηση και όχι 40,63 το (2)κράτηση 43,39 και όχι 101,25 και το (3) κράτηση 46,75 και όχι 109,10.
  (......εκτός και παίρνει ο συνταξιούχος-δεν το γράφει- στο συγκεκριμένο παράδειγμα και δεύτερη σύνταξη οπότε -περισσότερα τα μικτά- υπολογιστηκε η ΕΑΣ στο συνολο των δύο συντάξεων αναλογικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πάρα πολύ Σωστά τα γράφεις φίλε μου. Πρέπει ο Χατζηγάκης να έχει ανειδίκευτο προσωπικό Κ έχει περικόψει τις Συντάξεις του Κόσμου...

   Διαγραφή
  2. Ολοσωστα Μάνο.καλη φώτιση σε όλους με υγεία.

   Διαγραφή