Συντάξεις: Οι επίσημοι πίνακες με τα ποσά μετά την αύξηση και συμψηφισμό με προσωπική διαφορά–Πόσα θα παίρνουν όσοι εργάζονται

Συντάξεις: Οι επίσημοι πίνακες με τα ποσά μετά την αύξηση και συμψηφισμό με προσωπική διαφορά–Πόσα θα παίρνουν όσοι εργάζονται

Αυξήσεις από 31,74 ευρώ έως και 216,8 ευρώ μηνιαίως θα δουν στις συντάξεις τους, στα τέλη Ιανουαρίου, περίπου 2,6 εκατ. συνταξιούχοι, οι οποίοι προέρχονται από όλα τα Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ

ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 19/12/2022 - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Οι αυξήσεις προκύπτουν από το «ξεπάγωμα» των συντάξεων με ποσοστό αναπροσαρμογής κατά 7,75% από 1ης/1/2023 και πληρώνονται τον Ιανουάριο με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου, και με την αναδρομική αύξηση που αντιστοιχεί στη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου που θα πληρωθεί 21-23 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες που εξασφάλισε και αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» με τα ποσά συντάξεων από 20 έως 40 έτη ασφάλισης, οι συνταξιούχοι χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:

Τους παλαιούς, πριν τον Μάιο του 2016, συνταξιούχους με «αρνητική» προσωπική διαφορά.

Τους παλαιούς, πριν τον Μάιο του 2016, συνταξιούχους με θετική προσωπική διαφορά.

Τους νέους, από Μάιο 2016 και μετά, συνταξιούχους.

Τους συνταξιούχους που έχουν μείνει εκτός επανυπολογισμού.

Για κάθε μία από τις 4 κατηγορίες η αύξηση κατά 7,75% κρύβει αρκετά «ψιλά γράμματα» που θα φανούν στις πληρωμές.

Οι αυξήσεις ανά κατηγορία θα υπολογιστούν και θα δοθούν ως εξής:

Για τους παλαιούς, πριν τον Μάιο του 2016, συνταξιούχους με 30 έτη ασφάλισης και άνω, των οποίων οι συντάξεις πήραν αύξηση από τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση με τους βελτιωμένους συντελεστές αναπλήρωσης πάνω από τα 30 έτη, η αύξηση που θα πάρουν το 2023 θα περάσει στην τσέπη ολόκληρη. Στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι αυξήσεις που προκύπτουν με το 7,75% είναι από 45 ευρώ έως 216,8 ευρώ, και κατά μέσο όρο 109 ευρώ. Προσοχή: Οι συνταξιούχοι με αύξηση στον επανυπολογισμό ουσιαστικά έχουν μηδενίσει την όποια προσωπική διαφορά. Για τεχνικούς λόγους, επειδή η παλιά είναι μικρότερη, παίρνουν την αύξηση του επανυπολογισμού ως «αρνητική» προσωπική διαφορά. Η, δε, αύξηση καταβάλλεται σε 5 δόσεις, εκ των οποίων πληρώθηκαν 3. Στη σύνταξη Ιανουαρίου, που πληρώνεται πριν τα Χριστούγεννα, θα πάρουν την 4η δόση και επάνω στη δόση αυτή θα έρθει να προστεθεί η αύξηση 7,75% στο τέλος Ιανουαρίου. Ουσιαστικά θα έχουν δύο αυξήσεις (4η δόση επανυπολογισμου και 7,75%).

Για τους παλαιούς, πριν τον Μάιο του 2016 (προ νόμου Κατρούγκαλου), συνταξιούχους, των οποίων οι συντάξεις έχουν επανυπολογιστεί με το νόμο Κατρούγκαλου αλλά και με το νόμο Βρούτση, και διατηρούν υπόλοιπο θετικής προσωπικής διαφοράς ως συμπλήρωμα στη σύνταξη που είχαν πριν τους επανυπολογισμούς, η αύξηση συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά. Στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι αυξήσεις που προκύπτουν με το 7,75% είναι από 31,74 ευρώ έως 189,44 ευρώ και κατά μέσο όρο 75 ευρώ. Μέρος ή και το σύνολο της αύξησης συμψηφίζεται με τη θετική προσωπική διαφορά. Αν δεν μείνει υπόλοιπο διαφοράς, τότε θα έχουν κέρδος στην τσέπη. Για παράδειγμα, σύνταξη με προσωπική διαφορά 80 ευρώ και αύξηση 100 ευρώ θα έχει καθαρό κέρδος 20 ευρώ, γιατί τα 80 από τα 100 ευρώ της αύξησης θα «σβήσουν» 80 ευρώ από την προσωπική διαφορά, οπότε τα 20 ευρώ είναι κέρδος για τον συνταξιούχο. Αν όμως η προσωπική διαφορά είναι 140 ευρώ, τότε η αύξηση θα πάει όλη στο συμψηφισμό και το «κέρδος» θα είναι απλώς ότι ο συνταξιούχος θα μειώσει την προσωπική διαφορά στα 40 ευρώ και θα τη μηδενίσει με την αύξηση του 2024.

Για τους νέους, από 13 Μαΐου και μετά, συνταξιούχους οι αυξήσεις θα περάσουν στην τσέπη. Σημειωτέον ότι και για αυτή την κατηγορία προηγήθηκε επανυπολογισμός σύνταξης για όσους είχαν από 30 έτη ασφάλισης και άνω, από τον οποίο προέκυψαν σημαντικές αυξήσεις και οι αρχικές συντάξεις βελτιώθηκαν αισθητά. Τώρα, με το 7,75%, θα βελτιωθούν κι άλλο.

Για τους συνταξιούχους που δεν έχουν επανυπολογισμό, θα δοθούν αυξήσεις στα ποσά που παίρνουν τώρα και στη συνέχεια θα γίνει επανυπολογισμός με διορθώσεις των ποσών προς τα πάνω.

Οι αυξήσεις ανά Ταμείο

Σύμφωνα με τους πίνακες, οι αυξήσεις που θα έχουν οι παλαιοί συνταξιούχοι και έχουν ήδη κερδίσει στον επανυπολογισμό ανάλογα με τα έτη ασφάλισης είναι:

Στο Δημόσιο (+ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ), για συνταξιούχους που πήραν αύξηση λόγω επανυπολογισμού με 35 έως 37 έτη, η μέση σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.346,76 ευρώ και με την αύξηση 7,75% θα ανέλθει στα 1.4451,16 ευρώ (+104,4 ευρώ).

Στο ΙΚΑ, για συνταξιούχους που πήραν αύξηση λόγω επανυπολογισμού με 35 έως 37 έτη, η μέση σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.104,19 ευρώ και με την αύξηση 7,75% θα ανέλθει στα 1.189,79 ευρώ (+85,6 ευρώ).

Κλικ για μεγέθυνση:

Από 31,74€ έως και 189,44€ το ποσό που συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά

Αυξήσεις από 31,74 ευρώ έως και 189,44 ευρώ προκύπτουν για τους παλιούς συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά, πλην όμως το κέρδος για αυτήν την κατηγορία θα είναι χειροπιαστό αν βγει αύξηση μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που λαμβάνουν.

Στους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» περιλαμβάνονται οι μέσες συντάξεις ανά Ταμείο για τους συνταξιούχους με 20 έως 40 ή και πάνω από τα 40 έτη ασφάλισης, οι οποίοι παίρνουν μεν αύξηση κατά 7,75%, αλλά, επειδή έχουν και προσωπική διαφορά, ένα μέρος της αύξησης ή και το σύνολο θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Το αποτέλεσμα του συμψηφισμού θα είναι:

• Να μηδενιστεί η προσωπική διαφορά. Αυτό θα συμβεί σε συνταξιούχους με 30 έτη ασφάλισης και άνω, οι οποίοι μείωσαν την προσωπική διαφορά με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση και με την αύξηση κατά 7,75% θα τη μηδενίσουν.

• Να μειωθεί η προσωπική διαφορά. Αυτό θα συμβεί σε συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης που ήδη «ροκάνισαν» ένα κομμάτι με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση.

Στους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» είναι οι μέσες συντάξεις με προσωπική διαφορά ανά Ταμείο για συνταξιούχους με 20 έως 40 ή και πάνω από 40 έτη ασφάλισης.

Επειδή δεν ήταν εφικτό να εξαχθεί το ποσό της προσωπικής διαφοράς, η αύξηση που παραθέτουμε υπολογίστηκε στο σύνολο σύνταξης και προσωπικής διαφοράς. Οι συνταξιούχοι λοιπόν, ανάλογα με τα έτη ασφάλισής τους, θα πρέπει να αφαιρέσουν την αύξηση από την προσωπική τους διαφορά για να δουν αν θα έχουν και αύξηση στην τσέπη ή αν θα έχουν μείωση της προσωπικής τους διαφοράς.

Αν λοιπόν η αύξηση είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά, τότε οι συνταξιούχοι θα έχουν καθαρό κέρδος στην τσέπη. Αν είναι μικρότερη, τότε θα έχουν μείωση προσωπικής διαφοράς.

Για παράδειγμα, και σύμφωνα με τους δύο πίνακες που δημοσιεύουμε:

1. Για παλαιούς συνταξιούχους του Δημοσίου με 20 έτη ασφάλισης η μέση σύνταξη με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου είναι 409,49 ευρώ μαζί με την προσωπική διαφορά. Η αύξηση του 2023 βγαίνει στα 31,74 ευρώ. Αν η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη από τα 31,74 ευρώ, τότε θα έχουν κέρδος στην τσέπη.

2. Για συνταξιούχους Δημοσίου με 33 έως 35 έτη η μέση σύνταξη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου και του νόμου Βρούτση είναι 958,19 ευρώ με την προσωπική διαφορά. Η αύξηση με 7,75% το 2023 βγαίνει στα 74,26 ευρώ και, αν είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά, θα έχουν κέρδος στην τσέπη.

Κλικ για μεγέθυνση:

ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Οι συντάξεις των συνταξιούχων που εργάζονται θα αυξηθούν επί του αρχικού ποσού σύνταξης και η περικοπή 30% λόγω απασχόλησης θα γίνεται επί της αυξημένης κατά 7,75% σύνταξης. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που δηλώνει στον ΕΦΚΑ ότι εργάζεται και η αρχική του σύνταξη είναι 1.000 ευρώ παίρνει 700 ευρώ με την περικοπή 30% λόγω εργασίας. Η αύξηση που θα έχει θα πάει στο αρχικό ποσό και θα διαμορφωθεί στα 1.077,5 ευρώ, ενώ με την περικοπή 30% λόγω απασχόλησης θα παίρνει 754,25 ευρώ.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ: ΠΕΡΙΠΟΥ 120.000 συνταξιούχοι έχουν μείνει εκτός επανυπολογισμού και με το νόμο Κατρούγκαλου ή και με το νόμο Βρούτση. Φαινομενικά είναι ζημιωμένοι, αλλά η καθυστέρηση στον επανυπολογισμό θα τους βγει σε καλό, καθώς όσοι έχουν πάνω από 30 έτη θα δουν αυξήσεις από τον επανυπολογισμό σύνταξης με αναδρομικά από το 2019. Πέραν αυτών, η αύξηση που θα πάρουν τον Ιανουάριο θα είναι στην παλιά σύνταξη και ενδέχεται να υπολογιστεί όχι στα μικτά αλλά στα ποσά μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις, έτσι ώστε να μην υποστούν «κούρεμα» της αύξησης από τις κρατήσεις υπέρ ασθένειας και ΑΚΑΓΕ. Όταν γίνει ο επανυπολογισμός, τότε θα επανυπολογιστούν και οι κρατήσεις.

ΧΑΜΕΝΟΙ: ΑΡΚΕΤΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ συνταξιούχοι αποχώρησαν με πάνω από 44 έτη ασφάλισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο και αν μοιάζει παράλογο, δεν θα υπάρξουν αυξήσεις! Οι εν λόγω συνταξιούχοι βρέθηκαν να έχουν μεγαλύτερη προσωπική διαφορά με το νόμο Βρούτση από αυτήν που πήραν με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου επειδή μετά τα 44 έτη και 10 μήνες ο νόμος Κατρούγκαλου είχε καλύτερους συντελεστές αναπλήρωσης. Για παράδειγμα, στα 46 έτη ο νόμος Κατρούγκαλου είχε ποσοστό 54,80% και ο νόμος Βρούτση 53%, με αποτέλεσμα ο επανυπολογισμός να αυξάνει την προσωπική διαφορά, αντί να τη μειώνει, και να «τρώγεται» η αύξηση του 2023.

Δημοσίευση σχολίου

5 Σχόλια

 1. Με 1500 κ 2000€ οι βδελλες πήραν κ αύξηση αλλά για το στρατό δεν υπάρχει σεντς. Ξεφτιλες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. XΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ και οπως παντα το EΓΚΥΡΟΤΑΤΟ >>σταρατα λογια<< τα γραφει ΣΤΑΡΑΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιατί δέν γίνεται καί συμψηφισμόs καί μέ τ αναδρομικά από ΕΑΣ 2017/18 εε;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτό ίσως γίνει!!!λίγο πριν τις εκλογές για λόγους ξέρεις.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή